Aktuality

Archiv

Rok: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009


Zahájena registrace do Logické olympiády 2017

1.8.2017 Zuzana Poláková | Další informace...

1. srpna byla zahájena registrace do desátého ročníku Logické olympiády. Zveme všechny děti a studenty k účasti v soutěži Logická olympiáda 2017. Každý soutěžící se musí do 30. září registrovat na www.logickaolympiada.cz!


Stipendijní program Nadace Unipetrol

18.6.2017 Nadace Unipetrol | Další informace...

Každý z nás má k něčemu talent, ale ne všichni mají stejné šance svůj talent rozvíjet. Stipendijní program Nadace Unipetrol je určen pro studenty, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku, ale jejich složitá finanční situace je brzdí v jejich rozvoji a vzdělávání.


Koumák pro třeťáky: nový pracovní sešit z nakladatelství Didaktis

10.4.2017 Lenka Šnajdrová | Další informace...

Letos na jaře vyšel v nakladatelství Didaktis netrpělivě očekávaný „Koumák pro třeťáky“ s podtitulem „Rozšiřující pracovní sešit pro všechny třeťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc“. Jde o volné pokračování Koumáka pro druháky, který vyšel v roce 2016. Pracovní sešit je dílem kolektivu autorek, které mají s výukou nadaných dětí mnohaleté praktické zkušenosti.


České hlavičky 2017

4.4.2017 Lenka Stodůlková | Další informace...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR společně s Českou hlavou vyhlašuje již 11. ročník soutěže pro talentovanou mládež v oblasti vědeckých a odborných prací České hlavičky.


Studium v zahraničí s podporou nadace

26.3.2017 Jitka Tkadlecová | Další informace...

Nadace The Kellner Family Foundation pomáhá nadaným studentům zaplatit náklady spojené se studiem především na zahraničních univerzitách. Žádosti o podporu z projektu Univerzity ve školním roce 2017/2018 je třeba odevzdat do středy 31. května 2017.


Školky spolupracující s Mensou si nyní mohou snáze vyměňovat zkušenosti

25.3.2017 Lenka Šnajdrová | Další informace...

Doplnili jsme stránku „Vzájemná výměna zkušeností mezi NTC školkami“, která Vás možná inspiruje při vymýšlení NTC aktivit ve Vaší školce. Na aktualizované stránce najdete řadu příkladů dobré praxe u školek, které své materiály již dříve zveřejnily na webu deti.mensa.cz.


Kluby nadaných dětí se mohou vzájemně inspirovat

25.3.2017 Lenka Šnajdrová | Další informace...

Doplnili jsme stránku „Vzájemná výměna zkušeností mezi kluby nadaných dětí“, která učitele a vedoucí možná inspiruje při vymýšlení aktivit v jejich klubu nadaných dětí (KND). Na aktualizované stránce najdete řadu příkladů dobré praxe u KND, které své materiály již dříve zveřejnily na webu deti.mensa.cz.


Přednášky Mensa fórum na Mensa gymnáziu

21.3.2017 Marcela Fatrová | Další informace...

V pátek 10. března 2017 a hlavně v pondělí a úterý 13. a 14. března proběhl na naší škole z inciativy žáka septimy Josefa Kučery první ročník tzv. Mensa fóra. Pro studenty byly připraveny přednášky na nejrůznější témata od známých a inspirativních osobností vybraných na základě zájmu studentů napříč českou kulturní, vědeckou a politickou scénou. Přednášky se konaly vždy po celý den od 8:30 do 16 hodin, byly to 4 dvouhodinové bloky a v rámci každého bloku probíhaly vždy 3 přednášky současně, aby si všichni studenti od kvarty po oktávu mohli vybrat z oblasti, která je nejvíc zajímá.


Ostravská městská liga mládeže 2017 – šachová hrací odpoledne pro děti od 5 let

7.2.2017 Vladimír Talla (Šachová akademie Ostrava, z.s.) | Další informace...

Středisko volného času Korunka a Šachová akademie Ostrava pořádají 1. ročník Ostravské městské ligy mládeže.


Roztřídili jsme archiv fotografií

2.1.2017 Lenka Šnajdrová | Další informace...

Při nedávné „inventuře“ obsahu webu deti.mensa.cz se ukázalo, že v archivu leží více než 10 000 fotografií z nejrůznějších akcí, které zapálení učitelé a vedoucí v minulých letech uspořádali pro nadané děti. Rozhodli jsme se proto archiv zpřehlednit, aby se Vám v něm lépe vyhledávalo.


Roztřídili jsme archiv událostí

1.1.2017 Lenka Šnajdrová | Další informace...

Při nedávné „inventuře“ obsahu webu deti.mensa.cz se ukázalo, že v archivu je zaznamenáno téměř 1000 akcí z let 2008–2016, které pro nadané děti, jejich rodiče nebo učitele uspořádala nejen Mensa ČR, ale zejména nadšenci ze spolupracujících škol i školek, vedoucí klubů nadaných dětí, a některé další subjekty (Centrum pro talentovanou mládež, Národní institut pro další vzdělávání apod.). Nově roztříděný archiv Vás možná inspiruje k uspořádání podobné akce ve Vašem kraji.Zpět