Novinky, aktuální dění

Na stránce „Novinky, aktuální dění“ pro Vás shromažďujeme informace obecnějšího rázu, které by se Vám možná mohly hodit. Konkrétní akce – ať už pořádané Mensou ČR, jednotlivými herními kluby, kluby nadaných dětí apod. – však nenajdete zde, nýbrž v Kalendáři.

Stipendijní program Nadace Unipetrol

18.6.2017 Nadace Unipetrol | Další informace...

Každý z nás má k něčemu talent, ale ne všichni mají stejné šance svůj talent rozvíjet. Stipendijní program Nadace Unipetrol je určen pro studenty, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku, ale jejich složitá finanční situace je brzdí v jejich rozvoji a vzdělávání.


První celoslovenský ročník IQ Olympiády

31.5.2017 Zuzana Poláková | Další informace...

Mensa Slovensko zorganizovala IQ Olympiádu pro děti z celého Slovenska. Soutěž je určená žákům 2. stupně základních škol a prvního stupně víceletých gymnázií. Do základního kola se zaregistrovalo 14 114 dětí ze 706 základních škol a gymnázií z 372 měst a obcí z celého Slovenska.


Kde sehnat pracovní listy pro nadané žáky?

11.4.2017 Lenka Šnajdrová, Magdalena Čavojská | Další informace...

Často se setkáváme s dotazy učitelů, kde sehnat pracovní listy pro nadané žáky. Shromáždili jsme pro Vás několik tipů.


Koumák pro třeťáky: nový pracovní sešit z nakladatelství Didaktis

10.4.2017 Lenka Šnajdrová | Další informace...

Letos na jaře vyšel v nakladatelství Didaktis netrpělivě očekávaný „Koumák pro třeťáky“ s podtitulem „Rozšiřující pracovní sešit pro všechny třeťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc“. Jde o volné pokračování Koumáka pro druháky, který vyšel v roce 2016. Pracovní sešit je dílem kolektivu autorek, které mají s výukou nadaných dětí mnohaleté praktické zkušenosti.


České hlavičky 2017

4.4.2017 Lenka Stodůlková | Další informace...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR společně s Českou hlavou vyhlašuje již 11. ročník soutěže pro talentovanou mládež v oblasti vědeckých a odborných prací České hlavičky.


Školky spolupracující s Mensou si nyní mohou snáze vyměňovat zkušenosti

25.3.2017 Lenka Šnajdrová | Další informace...

Doplnili jsme stránku „Vzájemná výměna zkušeností mezi NTC školkami“, která Vás možná inspiruje při vymýšlení NTC aktivit ve Vaší školce. Na aktualizované stránce najdete řadu příkladů dobré praxe u školek, které své materiály již dříve zveřejnily na webu deti.mensa.cz.


Kluby nadaných dětí se mohou vzájemně inspirovat

25.3.2017 Lenka Šnajdrová | Další informace...

Doplnili jsme stránku „Vzájemná výměna zkušeností mezi kluby nadaných dětí“, která učitele a vedoucí možná inspiruje při vymýšlení aktivit v jejich klubu nadaných dětí (KND). Na aktualizované stránce najdete řadu příkladů dobré praxe u KND, které své materiály již dříve zveřejnily na webu deti.mensa.cz.


Přednášky Mensa fórum na Mensa gymnáziu

21.3.2017 Marcela Fatrová | Další informace...

V pátek 10. března 2017 a hlavně v pondělí a úterý 13. a 14. března proběhl na naší škole z inciativy žáka septimy Josefa Kučery první ročník tzv. Mensa fóra. Pro studenty byly připraveny přednášky na nejrůznější témata od známých a inspirativních osobností vybraných na základě zájmu studentů napříč českou kulturní, vědeckou a politickou scénou. Přednášky se konaly vždy po celý den od 8:30 do 16 hodin, byly to 4 dvouhodinové bloky a v rámci každého bloku probíhaly vždy 3 přednášky současně, aby si všichni studenti od kvarty po oktávu mohli vybrat z oblasti, která je nejvíc zajímá.


Dar pro lepší budoucnost nadaných dětí

9.2.2017 Tomáš Blumenstein, Martin Sedláček | Další informace...

Firma Verder je globální rodinná společnost s původem a centrálou v Nizozemsku a věnuje se výrobě čerpadel a laboratorních zařízení. Její zaměstnanci se již několikátým rokem rozhodli vzdát se svých vánočních firemních bonusů a takto získané prostředky věnovat na prospěšné aktivity v oblasti rozvoje nadaných dětí.


Ostravská městská liga mládeže 2017 – šachová hrací odpoledne pro děti od 5 let

7.2.2017 Vladimír Talla (Šachová akademie Ostrava, z.s.) | Další informace...

Středisko volného času Korunka a Šachová akademie Ostrava pořádají 1. ročník Ostravské městské ligy mládeže.


Roztřídili jsme archiv fotografií

2.1.2017 Lenka Šnajdrová | Další informace...

Při nedávné „inventuře“ obsahu webu deti.mensa.cz se ukázalo, že v archivu leží více než 10 000 fotografií z nejrůznějších akcí, které zapálení učitelé a vedoucí v minulých letech uspořádali pro nadané děti. Rozhodli jsme se proto archiv zpřehlednit, aby se Vám v něm lépe vyhledávalo.


Roztřídili jsme archiv událostí

1.1.2017 Lenka Šnajdrová | Další informace...

Při nedávné „inventuře“ obsahu webu deti.mensa.cz se ukázalo, že v archivu je zaznamenáno téměř 1000 akcí z let 2008–2016, které pro nadané děti, jejich rodiče nebo učitele uspořádala nejen Mensa ČR, ale zejména nadšenci ze spolupracujících škol i školek, vedoucí klubů nadaných dětí, a některé další subjekty (Centrum pro talentovanou mládež, Národní institut pro další vzdělávání apod.). Nově roztříděný archiv Vás možná inspiruje k uspořádání podobné akce ve Vašem kraji.


Mensa ČR spolupracuje s časopisem Včelička

27.9.2016 Petr Mazal | Další informace...

Mensa ČR navázala spolupráci s redakcí časopisu Včelička. Včelička je odborný měsíčník pro pedagogy a rodiče, který se věnuje již řadu let tématu výchovně-vzdělávací práce s dětmi v mateřské škole. Mense bude v každém čísle časopisu určeno několik listů, tématem bude především Mensou propagovaná metoda NTC. 


Zapojte se do šetření mezinárodního projektu

15.9.2016 Ing. PhDr. Zdeňka Havrlíková (EDUCentrum) | Další informace...

Jak jsme na tom s rozvojem nadání a talentu dětí v českých školách? Jaké nedostatky a bariéry v této oblasti vidí učitelé, ředitelé, rodiče, ale i samotní žáci? Na čem naopak můžeme stavět? A jak si vedou české mateřské a základní školy v porovnání se školami v Německu, Itálii a Turecku?


» Archiv