Přehled aktivit pro nadané děti v České republice

Na souhrnné mapě ČR je zachyceno aktuální rozložení všech NTC školek, klubů nadaných dětí, škol spolupracujících s Mensou, herních klubů Mensy a dalších partnerů Mensy na celém území České republiky.

Legenda

pin Mensa NTC školky (75)

pin Kluby nadaných dětí (36)

pin Školy spolupracující s Mensou (64)

pin Herní kluby Mensy (14)

pin Partnerské organizace (12)