Kids Garden, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Gajdošova 4392/7
Brno-Židenice
615 00


Kontakt

+420 533 432 606
+420 602 791 338

http://www.kidsgarden.cz

Redaktoři


Jsme soukromá anglická školka Kids Garden s.r.o. Brno s devítiletou historií působení v oboru vzdělávání dětí předškolního věku. S organizací Mensa jsme začali spolupracovat v roce 2014, kdy jsme se rozhodli zapojit naše pedagogy do série kurzů Mensa NTC pro školky. Už po prvním kurzu jsme s potěšením konstatovali, že většinu principů programu vzdělávání pro MŠ vytvořeného Mensou již naplňujeme a máme je zařazeny v každodenním programu naší školky.

V září 2015 jsme absolvovali závěrečné školení Mensa NTC pro školy III., které bylo velmi inspirativní a prakticky zaměřené na nápady jak využít různorodé pomůcky vlastní výroby při oživení výuky.

Náš program je podřízen výuce anglického jazyka, děti jsou během dne rozdělovány do menších skupinek dle věku a celkové vyzrálosti. Zaměřujeme se na individuální přístup při jazykové, hudební, pohybové, výtvarné a předškolní přípravě. Mensa nám ukázala, že směr, kterým se při každodenních činnostech s dětmi ubíráme je správný, což je velmi povzbuzující. Minulý rok byl charakterizován zejména velkým množstvím předškoláků, které jsme po dobu celých 4let připravovali jak po stránce cizího jazyka, tak celkově na přechod do dalšího, základního školství. Mensa  systém nám v tom byl jistě nápomocen. Tyto děti absolvovaly úspěšně zápisy do škol a těší nás, že pokud se setkají s Mensa programem na své škole, nebude jim ani jejich rodičům neznámý.

Volná místa po předškolácích zaplnila nová generace vesměs tříletých dětí, se kterými budeme pokračovat  ve všech fázích programu školky navazujícím na Mensa systém, který se nám osvědčil u jejich předchůdců.

Mgr. Ivo Hrubý
ředitel školky
V Brně, 19. 9. 2016

» Archiv