MŠ U Letiště s.r.o., Liberec

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Obchodní 606
Liberec
460 01


Kontakt

+420 602 106 515

http://www.skolkahrou.cz

Redaktoři


MŠ U Letiště je soukromé předškolní vzdělávací zařízení, které je s účinností od 1.9.2011 zapsané ve školském rejstříku. Mateřská škola U Letiště je jednotřídní s dětmi věkově smíšenými. Děti dělíme v rámci práce na mladší a starší skupinu, pro které paní učitelky vytváří speciální program úměrný věku a schopnostem dětí. Školní vzdělávací program je sestaven na základě metodiky Step by step (Začít spolu). Děti spolupracují v malých skupinkách, každý týden plní různorodé úkoly. Individuální přístup k dětem není ve školce U Letiště jen prázdným pojmem, ale každodenní realitou.

Ani v uplynulém školním roce jsme nezaháleli a s dětmi jsme rozvíjeli jejich rozumové schopnosti rozmanitými činnostmi, které podporují jejich zdárný fyzický i psychický rozvoj. Paní učitelky se s dětmi zaměřovaly na hrubou motoriku při venkovních i vnitřních hrách-chození po laně i po kladině, běh i oblíbené točení (pracovně přezdívané „spojování s vesmírem“). Jemnou motoriku nacvičujeme malováním na tabuli křídami, na interaktivní tabuli za pomoci interaktivní tužky a různorodých grafomotorických cvičení, při kterých se rozhýbává dětská ručička už od ramenního kloubu. Děti moc a moc malovaly a kreslily, také si prohlubovaly znalosti symbolů. Akomodaci oční čočky procvičují děti dnes a denně při hrách s míčem, s kuličkami, při fotbale a jiných venkovních a vnitřních činnostech a hrách. Při zábavných hrách děti nenásilně prohlubují paměťové a pohybové schopnosti a posilují tak celkovou fyzickou zdatnost a intelekt. Snažíme se rozvíjet využitelnou kapacitu mozku dětí. Díky využívání principů NTC metodiky ve vzdělávání našich dětí jsou vidět na dětech výsledky ve zlepšení jejich krátkodobé i dlouhodobé paměti, děti se lépe soustředí na pracovní úkoly i na poslech instrukcí a velmi dobře následně pracují se symboly obecně/ ať už se jedná o značky aut, o vlajky, písmena, aj.

Školka U Letiště i ve školním roce 2015/2016 nabídla rodičům a dětem různorodou škálu dalších aktivit. Uspořádali jsme diagnostické dny ve spolupráci s pražským Centrem nadání. Děti se učí základům plavání s naší paní učitelkou Ivetou/instruktorkou plavání. Některé z dětí se zúčastnily lyžařského kurzu. Děti jezdí každoročně několikrát za poznáním do center ekologické výchovy Divizna a Střevlik, navštěvují divadla, oblastní galerii, muzeum, knihovnu, výstavy atp.

Každou středu po svačině probíhá kroužek „Malý vědec“, který si vysloužil pracovní název Hokusy-Pokusy. Dětské nadšení pro objevování fyzikálních jevů a práci s mikroskopem nebere konce.

Mgr. Barbora Tichá
ředitelka školy
V Liberci, 7. 9. 2016

Provozní doba

PO-PÁ od 6:45- 16:45


» Archiv