Mateřídouška – soukromá mateřská škola s.r.o., Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Jiráskova 233/29
Brno
602 00


Kontakt

+420 608 886 870

http://www.skolka.cz


Naše mateřská škola má již více než 20letou tradici. Byla založena v roce 1993 a v roce 2010 byla zřízena druhá pobočka. Škola má 6 tříd, z toho 3 třídy jsou bilingvní s celodenní výukou a konverzací v anglickém jazyce. Jsme také fakultní školou Masarykovy univerzity. Škola je od jejího založení v síti škol MŠMT.

Školní kurikulum vychází z Kurikula podpory zdraví v mateřské škole. Hlavními principy jsou respekt k přirozeným potřebám jednotlivce, vytváření podmínek pro jeho rozvoj, vzdělávání rozvíjení komunikace a spolupráce, na základě které dokážeme děti efektivně vzdělávat. Na škole je prováděna diagnostika dětí, edukativně stimulační skupiny. Výchovně vzdělávací činnost probíhá v centrech aktivit, které vždy připravují p. učitelky s ohledem na probíranou tematickou část. Připravené činnosti v těchto centrech jsou zaměřeny na rozvoj všech inteligencí dle H. Gardnera. Děti zde aktivně získávají a zdokonalují své schopnosti a dovednosti, samy rozhodnou v jakém centru chtějí pracovat, a také si samy zvolí způsob, kterým daný úkol vyřeší. Tyto činnosti je vedou k samostatnému, logickému myšlení, podporují vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi dětmi. Děti také dostávají individuální úkoly, při skupinové práci jsou pro ně připravovány „nadstandardní“ otázky, dle jejich zájmu jsou zajištěny učební pomůcky, encyklopedie, modelové pomůcky, deskové hry. K výuce také využíváme interaktivní tabule, se kterou děti velice rády pracují.

V roce 2014 absolvovala část našich pedagogických pracovníků sérii seminářů Mensy – NTC učení. Byly jsme velice rádi, že většina těchto „principů vzdělávání“ byla již součástí výchovně-vzdělávacího programu naší mateřské školy. Nově získanými poznatky jsme obohatily programovou náplň a seznámily jsme s nimi celý náš pedagogický sbor. Pravidelně zařazujeme do svého programu aktivity podporující intelektovou stimulaci dětí. Díky nim se děti rozvíjí intenzivněji a efektivněji.

Pravidelně jsou zařazována:

Motorická cvičení 

 • rovnovážná cvičení (např. balancování na lávce, chůze po zvýšené ploše, laně, masážních kamenech, lezení do výšky – horolezecká stěna na zahradě MŠ)
 • rotace kolem vlastní osy
 • pohybové aktivity, pohyb v přírodě (každé pondělí chodíme na výlety)
 • zdokonalování jemné motoriky (kuličková mozaika, hříbečková mozaika,
 • navlékání korálků, zažehlovací korálky, práce s kladívkem, vyšívání,
 • provlékání šňůrek, stavebnice Lego, Seva, pracovní činnosti – trhání,
 • mačkání papíru, práce s plastelínou, kinetickým pískem, hry v „rýžovišti“, apod.
 • rytmika, pohyb na hudbu, tanec

Akomodace oční čočky

 • hry s míčem (házení, kutálení míče po čáře, hod na terč, atd., začínáme s větším míčem, postupně přecházíme k menšímu)
 • stavění dle předlohy (stavebnice- Lego, Seva, Magformers, Merkur)

Práce s abstraktními symboly

 • vlajky cizích států (pexeso, přiřazování ke stejné vlajce a mapě státu,
 • vyhledávání v atlasu světa, charakteristické stavby, typické jídlo pro daný stát, apod.)
 • značky aut (určování značek aut během vycházek v okolí MŠ, práce s kartičkami)
 • písmena, čísla, dopravní značky, piktogramy
 • využití hry „Story cubes“ (tvoření příběhu dle jednotlivých symbolů),
 • různé druhy hry Pexetrio, Brain Box,…

Se všemi abstraktními symboly lze pracovat různými způsoby, využít je během her – např. hry na procvičování paměti, třídit dle různých kritérií – např. barva, tvar, apod.

Enigmatické hádanky

 • máme zkušenost, že zájem o jejich řešení mají většinou starší děti.

Nelze zde vyjmenovat veškeré aktivity, kterými naše MŠ podporuje utváření synapsí a intelektovou stimulaci dětí, proto jsme zde zmínili jen ty nejčastěji využívané.

Snažíme se především o to, aby děti informace zpracovávaly prostřednictvím prožitku nebo vizuálně, pomocí soustavy obrázků (např. text písně „Káča našla ptáče“ jsme si nejprve výtvarně zpracovali – pro děti pak bylo mnohem jednodušší si zapamatovat text).

Dva chlapci z naší MŠ se stali členy Mensy ČR. U jednoho z nich se nám podařilo jeho mimořádné nadání diagnostikovat.

Mgr. Iveta Fürstová
ředitelka školy
V Brně, 22. 7. 2016

» Archiv