MŠ U Krtečka, Praha 5

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kudrnova 235/1a
Praha 5 – Motol
150 00


Kontakt

+420 257 221 565

http://msukrtecka.benjamin.cz


MŠ U Krtečka je čtyřtřídní mateřská škola pro 112 dětí. Je umístěna v krásné zahradě v klidné části městské části Praha 5 – Motol. Naším zřizovatelem je MČ Praha 5. Jsme orientováni na osobnostní individuální rozvoj dítěte a jeho schopností.

Všechny děti mají stejná práva, možnosti, povinnosti. Nikoho nezvýhodňujeme, ale ani neznevýhodňujeme. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována v rámci možností, omezení spočívají z respektování obecně přijatých norem chování a školního řádu. Stimulujeme děti ke kooperaci, počítáme s aktivní spoluúčastí dětí při všech činnostech.

Při hodnocení využíváme především pozitiva, pochvalu, pohlazení, podporujeme aktivní přístup dítěte k řešení problému, schopnost samostatného řešení, seberealizace, ale i empatie. Snažíme se rozvíjet vzájemnou toleranci, respektování přání druhých, pomoc, vzájemnou spolupráci. Třída se řídí pravidly vytvořenými za aktivní účasti dětí.

Na základě spolupráce s rodiči usilujeme o individuální přístup ke každému dítěti.

Každý má nadání pro něco, naším cílem je umožnit dětem poznání různých oblastí, které by pro ně mohly být přínosem, poučením i zábavou. Téměř všechny učitelky naší mateřské školy jsou proškoleny ve všech třech stupních metody NTC Learning. Metodu realizujeme i při zajímavých či méně tradičních projektech, které sami organizujeme v rámci ŠVP. Spolupracujeme i s rodiči našich dětí a také s mladými studenty z různých zemí, v rámci projektu Edison Little. Poznání jednotlivých zemí, tak má pro děti skutečně zajímavý úhel pohledu, symbol a znalost se spojí mnohem pevněji. Zejména děti starších věkových skupin aktivně vyhledávají materiály, které navazují na jejich práci v mateřské škole a ochotně se s námi o ně dělí. Protože i my samozřejmě víme, „že nikdy nic není definitivní“.

Je patrná větší koncentrace dětí při samostatné i skupinové práci a zejména schopnost soustředění i v náročnějších situacích.

Denně zahrnujeme do programu rotace, rovnovážná cvičení (pro ně můžeme využívat jednak rozmanitého terénu na zahradě i v okolí naší mateřské školy, samozřejmě i různých pomůcek ve třídách – kladina, říční kameny, nerovné chodníčky apod.) V oblasti motoriky využíváme nejen různých druhů náčiní, ale i např. keramické hlíny, různých stavebnic, které kladou nároky na koordinaci motoriky. Kromě běžných cvičení na rozvoj paměti a pozornosti, velmi využíváme her typu „ kostka“, které jsou, zejména u předškolních dětí, velice „populární“, ale můžete si u nás zahrát i pexeso, Ducha, rovnovážné kostky, kostky s dalším vnitřním rozměrem, hádanky se zrcadlem nebo něco dalšího.

Abstraktní symboly jsou nejvíce populární zejména v oblasti – vlajek, ale i znaků – např. státních. Na autech je většina dětí identifikuje již zcela bez problémů, stejně jako na dopravním značení. Nejen při nácviku básní, ale i písní někdy používáme obrázkové metody, které upevňují jistotu dětského projevu a samozřejmě rychlost zapamatování daného textu za zrakové opory. Vzhledem k tomu, že všechny naše paní učitelky hrají nejméně na jeden hudební nástroj a v každé třídě je klavír, hudba provází naše děti po celý den.
V uplynulém školním roce byla provedena instalace interaktivní tabule, která možnosti naší práce pro děti ještě zatraktivnila.

Bc. Dagmar Vávrová Čermáková
ředitelka mateřské školy
V Praze, 11. 2. 2017

MŠ U Krtečka, Praha 5 - Motol

Provozní doba

6:30 - 17:30 hod.


» Archiv