ZŠ a MŠ Chocerady 267

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Chocerady 267
Chocerady
257 24


Kontakt

+420 317 763 521
+420 606 422 747

http://www.zsmschocerady.cz

Redaktoři


Mateřská škola je trojtřídní s celodenním provozem s kapacitou 71 dětí. Mateřskou školu navštěvují děti zpravidla od 3 do 6 let z Chocerad a přilehlých obcí. Mateřská škola je součástí Základní školy a Mateřské školy Chocerady 267, sídlí v jedné budově, ve zrekonstruovaném pavilonu, má vlastní vchod. S budovou základní školy je propojena spojovací chodbou. V přízemí pavilonu se nachází I. a III. třída, v patře II. třída. U školy je zahrada s pískovištěm a skluzavkou, houpačkami, prolézačkami a domečkem na hračky. Zahrada je využívána hlavně v dopoledních hodinách. Dále je využíváno školní hřiště, dětské hřiště (obecní) a tělocvična.

Mateřská škola vytváří následující podmínky pro vzdělávání nadaných dětí:

 • Individuální přístup k dětem
 • Využívání interaktivní tabule
 • Zařazování her pro rozvoj intelektu, postřehu a paměti (brainbox, double, pexesa, pexeteria, ...)
 • Využívání metod NTC – každodenní zařazování do náplně MŠ
 • Rotace
 • Rovnovážná cvičení
 • Hry s míčem
 • Třídění (dle barev, tvarů, materiálů, ...)
 • Vlajky (třídení, vyhledávání, přiřazování, asociace, ...)
 • Dopravní značky
 • Značky aut
 • Zpracování pracovních listů podporujících intelektuální stránku
 • Hudební chvilky, četba knih

Všechny tyto aktivity se snažíme aplikovat/využívat ve třídě i při pobytu venku.

Hana Chlumská
zástupkyně ředitelky pro MŠ
V Choceradech, 17. 1. 2017

» Archiv