MŠ Štěnovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

K lomu 343
Štěnovice
332 09


Kontakt

+420 377 916 304

http://www.skolkastenovice.com

Redaktoři


Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň – jih má kapacitu 130 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní docházkou.

Hlavní rysy programu naší školy:

 • celková svázanost se společenským vývojem, se změnami ve světě a morálními a lidskými hodnotami, na nichž je založena naše společnost
 • podpora důležitého předpokladu pro rozvíjení každého jedince, čímž je subjektivní pocit bezpečí a spokojenosti
 • vytváření podmínek pro rozvoj základů zdravého životního stylu dětí, svobodného rozvoje osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte
 • pestrá a široká vzdělávací nabídka podporující schopnosti, talent, zájmy a nadání dětí

Na základě své filozofie škola dětem poskytuje:

 • nabídku aktivit, které oslovují jejich „silnou“ stránku (dítě si samo vybírá hračky a činnosti, může pracovat vlastním tempem na rozdílných či různě obtížných úkolech)
 • používání metody „Mensa NTC Learning“ – motorická cvičení a aktivity, které rozvíjejí intelektuální schopnosti dětí tak, aby v co největší míře dosáhly svých biologických potenciálů (cílem projektu je rozvoj mentální kapacity dětí pomocí jednoduchých cvičení, které jsou nenásilně včleněny do vzdělávacího programu školky, aby se u dětí v tomto věku co nejvíce využívalo jejich mozkového potenciálu)
 • společné budování pravidel a hranic, ve kterých se budou děti pohybovat a cítit bezpečně
 • budování zdravého sebevědomí dítěte (vytváření podmínek pro to, aby dítě zažívalo při činnostech v MŠ převážně úspěch, aby se mohlo učit různým způsobem podle svého individuálního stylu)
 • využívání znalostí učitelek o mnohočetné inteligenci a jedinečnosti lidského mozku (způsob plánování pedagogů v třídních vzdělávacích programech, model učení pro 21. století - zajištění stimulujícího prostředí, dalších aktivit podle případných mimořádných schopností dětí).

Teorie mnohočetných inteligencí, principy Mensa NTC vzdělávání a jejich začleňování do praxe mateřské školy se nám nadále osvědčuje. Podporujeme hlubší přístup k problematice, snažíme se nadále hledat potřeby dětí a vytvářet zázemí a podporující prostředí pro děti tak, aby se mohla projevit dominantní inteligence každého z nich. Pokračujeme v úpravě tříd, ať už se jedná o pořizování dalšího vybavení, jako jsou glóby, mapy, lupy, motorické pomůcky, Smart hry, deskové hry, dřevěné hodiny, stacionární kola a balanční pomůcky, které pomáhají dětem procvičovat rovnováhu a zároveň posilovat hluboké svaly (hluboký stabilizační systém), tak i o shromažďování pracovních materiálů a pracovních listů pro nadané děti.

Vytváříme prostor pro zařazování činností a aktivit, které realizujeme na základě zájmů dětí. Je to obliba témat, která mají spojitost s:

 • časem (projekt – Čas jak voda rychle plyne, že rosteme, dobře víme)
 • lidským tělem (projekt – Vím, co umí moje tělo)
 • vlastnostmi předmětů (projekt – Co plave a co jde ke dnu, Výroba papíru, Malí vědci, Pokusů se nebojíme)
 • řešením technických problémů (projekt – Jak přemostit řeku)
 • přírodou (projekt – Oslava Dne Země, Jak vzniká kozí sýr, Zkoumání stromů, Sedí hříbek na mechu, Na mravenčí pasece, Houbová zahrada, Průzkumníci v lese)
 • vesmírem (projekt – Start školkovských raket do vesmíru, Jak vypadá vesmír? Podívej se do vesmíru)
 • vnitřním zklidněním, prožíváním, zážitkem (tvorba mandal při poslechu hudby, artefiletika)
 • cestováním (projekt – Poznáváme kraje, kde sníh a led nikdy neroztaje)

Častými návštěvami Techmanie Science Center v Plzni velice výrazně obohacujeme předškolní vzdělávání. Expozice vhodné pro děti z mateřských škol rozvíjejí nenásilným způsobem dětskou fantazii i kreativitu a projekce v Planetáriu vysvětluje i opravdu malým dětem hravou formou základní vesmírné zákonitosti. 

Zaměřujeme se na to, abychom hodnotili úspěchy dětí v porovnání k jejich individuálním možnostem a neporovnáváme je s ostatními dětmi. Nadále poskytujeme základní poradenství pro rodiče dětí v rámci podpory nadání.

Podporujeme a plánujeme vzdělávání našich pedagogů, které se týká problematiky nadání obecně, ale i vyhledávání nadaných, diagnostiky nadání a postupů, jak nadání rozvíjet.

Pokračujeme ve využívání metod – problémové učení, vyšší náročnost vzdělávacích cílů, hledání vlastních postupů při činnostech dětí, samostatnost při plnění úkolů, volba vlastního pracovního tempa.

Je třeba pouze dodat, že při individualizaci a diferenciaci práce s dětmi by nám velmi pomohlo snížení počtu dětí ve třídě.

Mgr. Jitka Adamová
ředitelka MŠ
Ve Štěnovicích, 27. 2. 2017

» Archiv