Veselá školka – Mateřská škola Stodůlky s.r.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Na Dolnici 526/42
Praha 5 - Stodůlky
155 00


Kontakt

+420 775 573 650

http://www.veselaskolka.cz


Naše školka je malé soukromé zařízení nacházející se v rodinném domě ve vilové čtvrti v pražských Stodůlkách. Maximální kapacita je 30 dětí, přičemž na dopolední vzdělávací program jsou děti rozděleny do tří tříd, abychom se jim mohli individuálně věnovat podle jejich potřeb, dovedností a znalostí.

Naše školka je založena na přátelském a partnerském přístupu s dětmi i rodiči. Snažíme se vytvářet příjemné prostředí pro nejlepší rozvoj našich dětí. Soustředíme se i na vzdělávací složku – nechceme, aby naše školka byla jen hlídacím zařízením. Přejeme si, aby náš vzdělávací program byl pro děti opravdu přínosem do budoucích let. Proto jsme absolvovali i kurzy Mensa NTC Learning. Je skvělé objevovat nové metody a informace vedoucí k rozvoji dětí. Zařazujeme do našeho vzdělávacího program pohybové aktivity, dvojité asociace, logické hry, enigmatické hádanky, apod.

Za účelem zkvalitnění individualizace ve vzdělávání děti s potenciálem mimořádného rozumového nadání jsme začali uplatňovat principy metody NTC systému učení. Celá vzdělávací koncepce je cíleně obohacena o tyto prvky.

Již při ranním scházení jsou dětem nabízeny deskové a společenské hry – Kuřecí olympiáda, Ubongo junior, Activity děti, Moje první Česko, Hádej kdo a Cink. Při ranním cvičení nezapomínáme na motorická cvičení rotace a cvičení rovnováhy. Často také zapojujeme cvičení s míčem, který je ideálním prostředkem na akomodaci oka – kutálení ve dvojici, předávání si míče v zástupu nad hlavami / mezi nohami, házení míče na cíl, v kruhu atd. Každý pátek se navíc děti účastní zájmového kroužku tenisu, kde jim trenéři jednotlivé prvky také zapojují.

Při dopoledním vzdělávání, kdy jsme rozděleni do 3 tříd podle věku a schopností, se učitelka intenzivně věnuje skupince maximálně 8 dětí a zařazuje činnosti na rozvoj a podporu intelektu – grafomotorické cvičení, plnění pracovních listů, cvičení funkcionálního myšlení, cvičení asociace, hádanky, hádankové příběhy a v neposlední řadě klademe také velký důraz na rozvoj slovní zásoby, mluveného projevu, pozornosti a myšlení.

Součástí dopoledního vzdělávání je také zpěv tematických písní, které často doprovázíme na Orffovy hudební nástroje, vyrábění, tvoření a modelování. Veškeré zájmové kroužky volně navazují na principy NPC učení a doplňují tak celou koncepci vzdělávání.

Minulý rok jsme se s dětmi také poprvé účastnili Logické olympiády, která je již rozšířena i o věkovou kategorii MŠ. Jsme moc rádi, že je tato soutěž uzpůsobena i pro naše děti, protože rozpoznání talentů v tomto věku je velmi důležité. My si tak zároveň můžeme lépe ověřit a vyhodnotit naše vzdělávací metody.

Jana Staňková
ředitelka
V Praze, 27. 9. 2016

» Archiv