Little England, s.r.o. - Úholičky, Praha západ

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Roztocká 6
Úholičky
252 64


Kontakt

+420 733 661 155
+420 775 645 927

http://www.little-england.cz


Little England mateřská škola a jesle, podporuje dvojjazyčné vzdělávání (česko-anglické), již od raného věku dětí. Pro tuto koncepci jsme se rozhodli, neboť dvojjazyčnost má jednoznačně pozitivní dopad na rozvoj dětského mozku, jeho myšlení a celkové osobnosti dítěte.

Náš zcela nový vzdělávací program pro školní rok 2016/2017 pod názvem „Cesta kolem světa“ byl vymyšlen tak, aby poskytl skvělé zázemí pro principy Mensa NTC Learning, které se tak stanou každodenní přirozenou součástí vzdělávání u nás. Ať už se tedy jedná o práci s vlajkami, či automobilovými znaky a tím i budování abstraktních asociací a přestav, nebudou tyto informace „vytrženy z kontextu“. Každý den také obsahuje tělovýchovnou chvilku, která zahrnuje rotační, koordinační, rovnovážné cviky a cviky podporující akomodaci oční čočky. Pro nový školní rok bude náš školní program obohacen o hru na flétničku – děti se naučí nejen pracovat s dechem, ale budou rozvíjet jemnou motoriku spojenou s koordinací prstíků. Velké svalové skupiny a rovnováhu mohou děti „trénovat“ při pravidelných hodinách jógy.

Dále propagujeme polytechnické vzdělávání, každodenní využití moderních technologií ve výuce a aktivně chceme vést děti ke zdravému životnímu stylu (dostatečný pohyb a životospráva). Děti mají k dispozici nejrůznější kvalitní pomůcky, naše školka disponuje např. dětskou kuchyňku, která slouží i jako dětská laboratoř. Hlavní metodou u nás je experimentální, prožitkové a projektové učení.

Provádíme s dětmi pravidelné pokusy a pozorování, které společně zaznamenáváme, provádíme odhady apod. Procvičujeme paměť, logiku, dáváme prostor kreativitě a fantazii. Pravidelně informujeme rodiče o obsahu vzdělávání.

Lucie England
manažerka pro vzdělávací oblast
V Úholičkách, 13. 9. 2016

» Archiv