DC Mláďátka – jesle a školka, České Budějovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

J. Dietricha 1391/30
České Budějovice
370 08


Kontakt

+420 602 474 744

http://www.dcmladatka.cz


TIP PRO RODIČE

Podívejte se také na prezentaci
DC Mláďátka v Praze, které rovněž spolupracuje s Mensou ČR.

Soukromé jesle a školka pro děti ve věku od 6 měsíců do 6 let. V zařízení máme 2 třídy, které děti rozdělují věkově na jesle (10 dětí) a školku (15 dětí). S dětmi pracujeme dle tematického výchovně – vzdělávacího plánu s všeobecným rozsahem. Využíváme také formu projektového vyučování. Realizujeme vzdělávací program se zapojením prvků pro rozvoj intelektu dětí (Mensa NTC) a jsme certifikovanou školkou v programu MATES (technické mateřské školky). S dětmi pracuje vysokoškolsky vzdělaný personál – učitelka MŠ, speciální pedagog (logopedie), porodní asistentka,  lektorka anglického jazyka, lektor pohybových aktivit, lektorka jógy pro děti, atd. Pravidelně každý měsíc jezdí za dětmi loutkové divadélko a realizujeme programy se zvířátky (canisterapie, felinoterapie, hipoterapie, animoterapie).

Vzdělávání dětí realizujeme v malém kolektivu, s počtem 1 pedagog na 5-6 dětí. S dětmi pracujeme individuálně, tj. velmi rychle identifikujeme nadané dítě. Pro děti je dále připraven soubor speciálních pracovních listů, didaktických her a dalších vzdělávacích materiálů pro rozvoj a podporu jejich nadání. Vše také konzultujeme s rodiči dětí a spolupracujeme na dalším rozvoji takto nadaných dětí.

Naše školka a jesle jsou zařazeny do sítě zařízení spolupracujících s Mensou ČR od roku 2015. Intelektovou stimulaci dětí zahrnujeme do každodenního vzdělávacího programu ve školce (děti ve věku 3–6 let) a vybrané aktivity realizujeme také u dětí v jeslích (děti ve věku 1–3 roky). Do našich tříd jsme nakoupili množství materiálů z produkce Mensy ČR – kartičky vlajek, značek aut, dopravních značek; pracovní listy; metodické materiály pro pedagogy a rodiče; odborné publikace, atd. Rozšířili jsme a obohatili naší kolekci logických a paměťových her (cca 50 her). Pracovní listy jsme si začali vyrábět již sami na základě našich specifických požadavků a znalostí dětí. Děti v uplynulém roce vyrobily množství vlajek států a dalších kartiček, aby obohatily naše sbírky. Některé děti si vyžádaly i domácí úkoly, které plnily a přinášely pyšně ke kontrole. Pedagogové jsou pravidelně proškolováni. Rodiče jsou pravidelně seznamováni s programem školky, se vzdělávacími okruhy a s pokrokem u dětí. Informujeme také rodiče o činnosti Mensy ČR. Na jaře 2016 jsme ve spolupráci s Dětskou Mensou zrealizovali testování IQ dětí a setkali jsme se se zájmem rodičů a pozitivními ohlasy. Někteří rodiče si vyžádali konzultaci ohledně práce s nadaným dítětem. Ve školním roce 2015/2016 jsme realizovali s dětmi také několik výletů a exkurzí – Tajemný vesmír v Planetáriu; Dobrodružství s technikou; IC Jaderná elektrárna Temelín; interaktivní výstava Věda je zábava. Navázali jsme spolupráci s Gymnáziem v ČB, kam bychom s dětmi měli docházet od školního roku 2016/2017 na kroužky Robotiky a Přírodovědné aktivity se středoškolskými studenty.

Od září 2016 probíhal ve školce odpolední zájmový kroužek „Bystrá hlavička“, 60 min., skupinka 6 dětí ve věku 3–7 let 1x týdně a druhá skupinka 4 dětí ve věku 2,5–3 roky 1x týdně. Kroužek byl ihned po zahájení kapacitně naplněn.

Do naší školky začaly docházet také děti, které projevují své intelektové nadání ve státních školkách, ale kde jim není vyhověno v jejich potřebách. Ve spolupráci s rodiči kombinujeme dny docházky a složení vzdělávacího programu, tak abychom tyto děti obohatili a uspokojili v jejich potřebách vzdělávání.

V červenci 2016 proběhl Letní příměstský tábor pro děti 5–8 let s názvem Summer Smart Camp – Labyrint světa. Realizovali jsme ho po dobu 5 dní s celodenními výlety pro děti, kde musely řešit tajemné šifry a logické úkoly. Děti i rodiče byli spokojení.

Mgr. Dominika Průchová, Ph.D. úzce spolupracuje na odborné úrovni s odborníky v oblasti vzdělávání nadaných dětí a je členkou Krajské sítě pro podporu nadání Jihočeském kraji za předškolní pedagogiku.

Mgr. Dominika Průchová, Ph.D.
majitelka a ředitelka
V Českých Budějovicích, 25. 7. 2016

» Archiv