DC Mláďátka – jesle a školka, Praha

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kamýcká 716/93
Praha 6 – Suchdol
165 00


Kontakt

+420 731 218 267

http://www.dcmladatkapraha.cz


TIP PRO RODIČE

Podívejte se také na prezentaci
DC Mláďátka v Českých Budějovicích, které rovněž spolupracuje s Mensou ČR.

Soukromé jesle a školka pro děti ve věku od 6 měsíců do 6 let. V zařízení máme 2 třídy, které děti rozdělují věkově na jesle (10 dětí) a školku (10 dětí). S dětmi pracujeme dle tematického výchovně – vzdělávacího plánu s všeobecným rozsahem. Využíváme také formu projektového vyučování. Realizujeme vzdělávací program se zapojením prvků pro rozvoj intelektu dětí (Mensa NTC) a jsme certifikovanou školkou v programu MATES (technické mateřské školky). S dětmi pracuje vysokoškolsky vzdělaný personál – učitelka MŠ, speciální pedagog (logopedie), porodní asistentka, lektorka anglického jazyka, lektorka ruského jazyka, lektorka jógy pro děti, atd. Pravidelně každý měsíc jezdí za dětmi loutkové divadélko a realizujeme programy se zvířátky (canisterapie, felinoterapie, hipoterapie, animoterapie).

Vzdělávání dětí realizujeme v malém kolektivu, s počtem 1 pedagog na 5 dětí. S dětmi pracujeme individuálně, tj. velmi rychle identifikujeme nadané dítě. Pro děti je dále připraven soubor speciálních pracovních listů, didaktických her a dalších vzdělávacích materiálů pro rozvoj a podporu jejich nadání. Vše také konzultujeme s rodiči dětí a spolupracujeme na dalším rozvoji takto nadaných dětí.

Naše školka a jesle jsou zařazeny do sítě zařízení spolupracujících s Mensou ČR od roku 2015. Intelektovou stimulaci dětí zahrnujeme do každodenního vzdělávacího programu ve školce (děti ve věku 3–6 let) a vybrané aktivity realizujeme také u dětí v jeslích (děti ve věku 1–3 roky). Do našich tříd jsme nakoupili množství materiálů z produkce Mensy ČR – kartičky vlajek, značek aut, dopravních značek; pracovní listy; metodické materiály pro pedagogy a rodiče; odborné publikace, atd. Rozšířili jsme a obohatili naší kolekci logických a paměťových her (cca 20 her). Pracovní listy jsme si začali vytvářet již sami na základě našich specifických požadavků a úrovně znalostí dětí. Pedagogové jsou pravidelně proškolováni. Rodiče jsou pravidelně seznamováni s programem školky, se vzdělávacími okruhy a s pokrokem u dětí. Informujeme také rodiče o činnosti Mensy ČR. Někteří rodiče si vyžádali konzultaci ohledně práce s nadaným dítětem. V uplynulém školním roce 2015/2016 jsme představili naši vzdělávací činnost paní ředitelce základní školy v naší městské části a snažili jsme se navázat spolupráci, která by do budoucna měla fungovat. Ve školním roce 2016/2017 bychom rádi navštívili s dětmi interaktivní výstavy či exkurze.

Od září 2016 probíhal ve školce odpolední zájmový kroužek „Bystrá hlavička“, 60 min., skupinka 4 dětí ve věku 3¬–7 let 1x týdně. Kroužek byl ihned po zahájení kapacitně naplněn.

V souvislosti s naším vzdělávacím programem projevuje zájem o přijetí k nám do zařízení více nadaných i talentovaných dětí, z důvodu, aby byl jejich potenciál rozvíjen správným směrem.

Ve školním roce 2016/2017 bychom rádi, ve spolupráci s Dětskou Mensou, zrealizovali testování IQ dětí.

Mgr. Dominika Průchová, Ph.D.
majitelka
V Prazes, 25. 7. 2016

» Archiv