Baby centrum V zahradě

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Čenovická 1085
Praha 9 – Újezd nad Lesy
190 16


Kontakt

+420 774 299 992

http://www.vzahrade.cz


Babycentrum V zahradě je soukromá školka a jesličky, která již 12. rokem provozuje svou činnost v okrajové části Prahy Újezdě nad Lesy.

Naše školka stojí na 4 hlavních pilířích:

  1. Vzdělávání – školka obecně je vstupní bod do světa vzdělávání, a proto dětem nabízíme příjemné prostředí s pozitivní atmosférou, které jim tento krok usnadní a zároveň nenásilnou formou ke vzdělávání buduje kladný postoj.  V rámci vzdělávací koncepce děti učíme všemu, co přísluší znalostem a dovednostem jejich věku. Děti se rozvíjejí v mnoha oblastech. Mezi ty základní patří např. rozvoj řeči, motoriky, myšlení, paměti, matematiky nebo zaměřování pozornosti. V naší školce se děti učí základy angličtiny, I když prioritou je správné používání mateřského jazyka, rozvoj slovní zásoby a logopedická prevence
  2. Sport – či spíše dostatek pohybových aktivit – je velice důležitým zaměřením naší mateřské školky. U dětí chceme pomocí aktivních pohybových činností – kromě pozitivních účinků na jejich fyzickou kondici – vzbudit zájem o sport a zajistit, aby si k němu vybudovaly kladný vztah. Postupně se věnujeme jednotlivým sportům a to jak v praktické, tak i teoretické rovině. Cílem je kromě lásky ke sportu podněcovat u dětí píli, soustředění, ochotu překonávat překážky, spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost.
  3. Příroda a ekologie – děti vedeme k poznávání a ochraně okolní přírody a všech jejích živlů. Získávají informace jak se chovat šetrně k přírodě a její zdrojům, a jak mohou samy přispět ke kvalitě životního prostředí ve svém okolí. Pěstujeme si vlastní zeleninku, bylinky I kytičky. Ve školce nás navštěvují různí zvířecí kamarádi.
  4. Zdravý životní styl – naše školka je zapojena do projektu Zdravá abeceda, kdy prostřednictvím pečlivě připravené metodiky se snažíme pěstovat v dětech správné návyky pro zdravý životní styl a pomáhat s jeho budováním i rodičům. Malé děti si již v tomto období vytvářejí návyky, které je provázejí celý život a špatných se v pozdějším věku poměrně těžko zbavují. Prostřednictvím zvolených aktivit chceme děti motivovat k péči o své zdraví, k pozitivnímu postoji k aktivnímu životnímu stylu, k dobrému vztahu k životnímu prostředí, k vhodně volené stravě ap.

V roce 2015 jsem jako člen Mensy sama se zájmem absolvovala sérii seminářů Mensy – NTC učení. Následně jsem své znalosti předala kolegyním, aby mohly některé z principů uplatňovat ve své každodenní praxi. Část těchto principů už jsme přirozeně uplatňovaly dříve, ale svou činnost jsme doplnily i o nové poznatky.

Pravidelně zařazujeme do svého programu: 

  • Motorická cvičení – cvičení rovnováhy, rotace kolem vlastní osy, pohybové aktivity, vycházky do blízkého lesa s překonáváním různých terénních nerovností, zdokonalování jemné motoriky,…
  • Akomodace oční čočky – zejména hra s míčem
  • Práce s abstraktními symboly – vlajky států, značky aut,…

Vzhledem k tomu, že do naší školky docházejí spíše menší děti, zařadili jsme v odpoledních hodinách ještě kroužek Chytré hlavičky, kde se jednotlivým aktivitám věnujeme více a cíleněji (logické řady, základy matematiky, procvičování paměti, představivosti (stavění kostek podle předlohy ap.), hádanky, třídění předmětů dle kritérií ap.

Děti nové činnosti baví, již jsme některé rodiče upozornili na talent k určité činnosti a doporučili další spolupráci s Mensou ČR.

Ing. Blanka Hudečková
ředitelka školky
V Praze, 3. 3. 2017

» Archiv