MŠ Žatec, Otakara Březiny

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Otakara Březiny 2769
Žatec
438 01


Kontakt

+420 415 740 572

http://www.msbrezinyzatec.cz


Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3-6 let a dětem s odkladem školní docházky. Děti jsou rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd:

 • 1. třída - Sluníčka
 • 2. třída - Rybičky
 • 3. třída - Veverky
 • 4. třída - Broučci

S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, který má název „S písničkou za poznáním“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na něho běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu očekávají.

Naše MŠ se zapojila do Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Pomůcky z „ Kouzelného kufříčku“ využíváme pravidelně k rozvoji řeči, slovní zásoby a vyjadřování, prevenci logopedických vad a k logopedické nápravě. Třídy se každý den střídají v logopedické třídě v MŠ. Do projektu jsou zapojeni i rodiče dětí, kteří se svými dětmi procvičují logopedická cvičení, která dostanou domu. Důležité je i pravidelné čtení, děti mají i čtenářský deník, veden formou obrázků z přečtené knihy.

V naší mateřské škole probíhají kroužky pro předškolní děti, každý den od 12.45 do 13.30. Nabídka kroužků - Zumba, Moderní tance, Angličtina, Flétny a povinný kroužek pro předškoláky „Do školy včas“, kde jsou děti systematicky a komplexně připravovány na vstup do školy.

Kroužek „Do školy včas“ - je určen pouze pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky, probíhá 2x týdně vždy v pondělí a v úterý. Během tohoto kroužku se děti seznámí s 25 písněmi po dvou lekcích. Druhá lekce je vždy těžší a zakončuje jí grafický vzor. Kroužek je přípravou dítěte pro vstup do 1. třídy ZŠ. Každá lekce zahrnuje seznámení s písní, začíná úvodní hrou a hrou i končí. Lekce zahrnují posílení jazykových schopností a komunikačních dovedností - porozumění obsahu písně, dále specifická cvičení, vytleskávání počtu slabik, sluchové vnímání, cvičení na rozvoj pohybových dovedností, závěrečný grafický vzor a hru na zklidnění. Děti získávají všeobecné znalosti a dovednosti, procvičují hrubou a jemnou motoriku (děti mají tužku na správný úchop), zrakové a sluchové vnímání, počty, naučí se nové písně a básně. V každé lekci se používají různé pomůcky.

S každým předškolákem vypracováváme „Test školní zralosti podle Brigitte Sindelarové“. Tento test slouží k zjištění deficitů v dílčích funkcích v předškolním věku. Testy školní zralosti obsahují úkoly na zrakové a sluchové vnímání, úkoly na přesné vidění a slyšení, úkoly na zapamatování viděného a slyšeného, úkoly na spojování zrakových, sluchových a pohybových vjemů, také obsahují úkoly na pochopení a osvojení principu posloupnosti, úkoly na koordinaci pohybů úst při mluvení a na koordinaci ruky a oka, a také úkoly na vnímání vlastního těla a prostoru. Po vyhodnocení testu zjistíme, které oblasti má dítě oslabené a ty poté rozvíjíme, nejen v MŠ, ale také děti dostávají různá cvičení domů.

Také organizujeme různé akce, do kterých jsou zapojeny děti i jejich rodiče

 • odpolední vánoční a velikonoční tvoření
 • od tohoto školního roku pořádáme 2x za rok „Den plný her“, první se uskutečnil v listopadu
 • vánoční besídka
 • závěrečná besídka na konci školní roku, kde se rozloučíme s předškoláky
 • „Den otevřených dveří“

Během roku se zapojujeme např. do různých výtvarných soutěží

 • v prvním adventním týdnu předškoláci zpívají zimní a vánoční písně na náměstí
 • Recyklohraní
 • Logická olympiáda

Minulý rok jsme se zapojili do Logické olympiády. Zúčastnili se 4 předškoláci (dvě děvčata a dva chlapci). I když děti nepostoupily do dalšího kola, olympiáda se všem moc líbila a těšíme se na další ročník.

Děti cvičí každý den, při cvičení používáme různé pomůcky (míčky, míče, stuhy, kroužky, obruče,…). Do každodenního cvičení také zařazujeme rotaci. Při cvičení hrajeme na hudební nástroje (klavír, bubínek, tamburína,…), děti rozlišují rytmus, melodii, tempo (běh, chůze, napodobení různých zvířat,…), využíváme i hudbu z CD.  Každý týden vytvoříme pro děti překážkovou dráhu, kde využíváme různé nářadí a náčiní. Např. při různých cvicích na lavičce se dětí učí udržet rovnováhu. Velmi oblíbené jsou štafetové hry. Také budeme využívat nové atletické vybavení, které jsme dostali od Českého atletického svazu.

Náš Školní vzdělávací program má název „S písničkou za poznáním“, to znamená, že téma týdne má vždy název písničky, kterou se děti v průběhu týdne naučí zpívat, také si zahrají na dětské rytmické hudební nástroje a doprovodí ji pohybem.

Dětem se líbí poznávat značky aut a dopravní značky při vycházkách. Děti velmi baví práce s vlajkami, rády se učí nové vlajky a jejich hlavní města, kreslí je, hrají s nimi paměťové hry, porovnávají je; dozvídají se kde, který stát najdeme na mapě,… Líbí se mi, když mají radost, že poznaly nějakou vlajku třeba doma, v knize, na různých předmětech.

Každý pátek jednou za 14 dní, hrajeme s dětmi u stolečků různé hry - logické, didaktické, paměťové, společenské, hry na rozvoj kreativního myšlení. Tyto hry děti mohou hrát samozřejmě každý den, kdykoli během dne. Některé z her, jsou vyrobené učitelkou (např. mlýn, lodě, piškvorky, vlajky). Další hry jsou např. Logicco picollo; Animáčku, nezlob se; Skřítci; skládání obrázků dle předlohy; navlékání korálků; grabolo; počty 1-5 a 5-10; skládání různých obrázků; hmatové pexeso; klasické pexeso; šachy; dáma; Logiq; Stíny; hra s vlajkami,…

Barbora Šatavová
učitelka
V Žatci, 24. 1. 2017

» Archiv