ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kpt. Jaroše 2224/4
Karviná, Mizerov
734 01


Kontakt

+420 596 311 465
+420 727 971 514

http://ms.zs-majakovskeho.cz


Naše mateřská škola byla dne 1. 1. 2016 sloučena se spádovou základní školou a spolu s tímto faktem došlo i ke změně názvu našeho subjektu. Původní název „Mateřská škola Kpt. Jaroše Karviná“ byl nahrazen, a dnes nese jméno „Základní škola a Mateřská škola Majakovského Karviná“.

Naše mateřská škola má již dlouholetou praxi s výchovou a vzdělávání dětí předškolního věku. Jak je dnes trendem, i naše mateřská škola přijímá děti mladší tří let. I s tímto faktem se mateřská škola velmi dobře vypořádala.

Pedagogové mateřské školy pracují podle školního vzdělávacího programu, jenž nese název „Děti, živé květiny Země“, z něhož dále vychází také třídní vzdělávací programy. Celý školní vzdělávací program je vytvářen v souladu s nadřazeným dokumentem – rámcově vzdělávacím programem. 

Mateřská škola je umístěna na okraji sídliště v klidné části města Karviná. V blízkém okolí se nachází lesopark a rybník, což učitelky využívají k procházkám, pobytu na čerstvém vzduchu, ale také k výchovně vzdělávací činnosti. Prožitkové učení je pro nás velmi důležité. Mateřská škola disponuje prostornou zahradou s mnoha herními i vzdělávacími prvky.

Naše školka je dvoupatrová, má čtyři třídy, z toho dvě jsou určeny pro celodenní výchovně vzdělávací činnosti, dále pak místnost multifunkční (rozvoj hrubé motoriky – sportovní aktivity a hry, konání divadel, pokusy s hravou vědou, vzdělávací činnosti pro děti se sníženou potřebou spánku aj.), poslední místnost je pak lehárna, kde děti relaxují a odpočívají po obědě. Všechny místnosti jsou dostatečně prostorné a útulné, jsou vybaveny potřebným nábytkem, herními prvky, didaktickými pomůckami atd.

Mateřská škola má vlastní školní jídelnu a aktivně spolupracuje se svou spádovou základní školou, což je výborné zejména pro předškolní děti – postupná adaptace, seznamování se školním prostředím.

Zábavnou formou děti seznamujeme s jazykem anglickým, skrze jógu se děti snažíme přimět ke správnému dýchání a držení těla, v hudebním kroužku v dětech probouzíme zájem nejen o hudbu a tanec, ale o kulturu celkově, hrajeme si na herce v dramatických chvilkách, často a rádi sportujeme a aktivně se zajímáme o přírodu, o kterou společně pečujeme.

Každá třída má stanovené své každodenní aktivity, které se prolínají během celého týdne. Jsou to: Malí skřivánci, Tvořiví umělci, Hýbeme se pro radost, Angličánek a Co chci umět, co chci znát, dnes sám si budu diktovat. V mateřské škole je také jedna nadstandardní činnost, která byla do vzdělávací činnosti zařazena v říjnu 2015 – Sovičky, malé moudré hlavičky. Tato aktivita je pod záštitou Mensy ČR, která sdružuje nadprůměrně inteligentní děti. Aktivita je dobrovolná a pravidelně konzultovaná s rodiči vybraných dětí.

Mateřská škola každoročně pořádá školu v přírodě, děti jezdí na plavání, na lyžařský výcvik, pořádají se výlety, besídky pro rodiče, radovánky, loučení s předškoláky a mnoho dalších aktivit, jako návštěva kina, divadla, kouzelník, sokolníci a aj.

Rozumíme dětským potřebám a snažíme se je uspokojovat v příjemném, podnětném prostředí. Respektujeme jedinečné osobnosti dětí a individuálně se snažíme přistupovat ke každému z nich.

Vzdělávání nadaných dětí

Na začátku měsíce října 2015, tedy ihned po úplném proškolení metodou NTC Learning, byl na naší školce založen kroužek „Sovičky“, který je určen dětem ve věku od 4 do 7 let. Kroužek navštěvují děti, které se jeví intelektuálně vyspělejší, než ostatní děti. Jejich zařazení je předem konzultováno s rodiči. Scházíme se každé úterý od 10:15 do 11:00 hod. Každé dítě má své portfolio, kde si zakládá pracovní listy, průběžné hodnocení od paní učitelky aj.

Cíleně se zaměřujeme na rozvoj rozumových funkcí, procvičujeme základní oblasti intelektu jako je paměť, verbální a matematické schopnosti, logické myšlení, prostorová a plošná představivost, postřeh, abstraktní myšlení, fantazii a kreativitu. Vedle toho se v naší aktivitě zaměřujeme na rozvoj potencionálních vloh a nadání také pomocí metody NTC Learning.

Hodinu začínáme společným přivítáním, rotačním cvičením, následují pracovní listy, motorická cviční, didaktické hry, prezentace příp. domácích úkolů nebo individuálních zájmových činností (výroba atlasu, prezentace vlastních příběhů, výrobků apod.), shrnutí hodiny, na závěr společná básnička Soviček - malých chytrých hlaviček. Hodiny jsou v souladu s naším třídním vzdělávacím programem (propojování aktivit s daným tématem týdne).

Metodu NTC využíváme také při každodenní výchovně vzdělávací činnosti. Vycházíme z metodické příručky určené pro práci s metodou NTC, kterou obměňujeme, doplňujeme.

Činnosti:

  • vlastní pracovní listy zaměřené na rozvoj rozum. schopností;
  • pracovní listy „Se šikulou za zvířátky“;
  • pracovní listy „Metoda dobrého startu“ J. Swierkosové;
  • motorická cvičení;
  • hry se symboly, práce s abstraktními pojmy;
  • hudební činnosti;
  • didaktické hry jako např. BrainBox (paměť, vědomosti), Dobble (pohotovost), Povím Ti mami (rozvoj časové posloupnosti, orientace v čase, Říkej a předváděj (rozvoj pozornosti, smysl pro detail, komunikačních dovedností, Panic lab, Cink junior, Heckmeck (rozvoj matematických dovedností), Tsuro, Hravá věda, Kuřecí olympiáda (rozvoj paměti) a další.
Bc. Sandra Nowaková, DiS.
učitelka
V Karviné, 21. 9. 2016

» Archiv