MŠ Doctrina, Liberec

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

nám. Pod Branou 455/8
Liberec
460 01


Kontakt

+420 603 429 681

http://msdoctrina.cz


Naše školka se zaměřuje na komplexní rozvoj osobnosti dítěte a intenzivní předškolní přípravu, která nespočívá pouze ve vyplňování pracovních listů, ale zejména v budování pozitivního vztahu k učení a poznávání světa a zároveň k cílenému posilování sociálních dovedností. Využíváme zejména metodu prožitkové a kooperativní výuky – co si dítě osahá a vyzkouší, to si zapamatuje. Naši učitelé jsou proškoleni nejen ve využívání metody NTC, ale také prošli kurzy IQ Landie pro využití vědy v praxi.

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vypracovávají třídní učitelé individuální plán rozvoje, kde se zaměřují na oblasti, které je třeba trénovat speciálně – odlišně od ostatních. Na tento trénink je vyhrazen čas v odpoledních hodinách. Dále potom formou hry zapojujeme nadané děti i do přípravy programu pro ostatní.

Ve školce je součástí programu i intenzivní využívání deskových her, her a pomůcek pro matematickou pregramotnost a rozvoj předčtenářské gramotnosti. V těchto oblastech pracujeme také s rodinou – pořádáme akce pro celou rodinu i pro veřejnost (např. Noc s Andersenem, víkend deskových her…)

I nadále plánujeme aktivity pro rozvoj nadání zařazovat do standardního programu školky. Dále pak chceme získávat inspiraci pro pořádání dalších akcí jak pro rodiny dětí ze školky, tak i pro veřejnost. Od února 2017 bychom rádi otevřeli Klub nadaných dětí u nás v MŠ.

Šárka Sochová Landová
V Liberci, 4. 10. 2016

Provozní doba

pondělí - pátek   7-17 hod

soboty pouze při mimořádných akcích - viz. kalendář  


» Archiv