MŠ Horní Slavkov, Sportovní 713, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Sportovní 713
Horní Slavkov
357 31


Kontakt

+420 352 688 293
+420 602 444 683

http://www.mssportovni.estranky.cz


MŠ byla založena v roce 1967 jako společné zařízení jesle  – mateřská škola. Jesle byly zrušeny v roce 1990. Zřizovatelem mateřské školy je město Horní Slavkov. Původně byla škola rozpočtovou organizací města, od roku 2003 je samostatnou právní jednotkou příspěvková organizace.

Čtyřtřídní mateřská škola se nachází na okraji města v blízkosti lesoparku a rozsáhlé zahrádkářské kolonie. Je zařízením pavilónového typu s vlastní jídelnou. Ve třech budovách jsou nyní umístěny čtyři třídy mateřské školy, jedna budova slouží k hospodářským účelům. Prostory bývalých jeslí mají od 1. ledna 2003 pronajaty dětské lékařky, které si v těchto prostorách zřídily ordinace.

K mateřské škole patří nově vytvořená prostorná školní zahrada, aby odpovídala zásadám a požadavkům enviromentální výchovy. Projekt na vybudování zahrady byl financován z 54. výzvy Operačního programu Životní prostředí pro vodu, vzduch a přírodu. Oblast podpory je prioritní osa 7 – rozvoj infrastruktury pro enviromentální poradenství a osvětu. 90 % jsme získali (úplně sami) z Operačního programu Životní prostředí a 10 % z vlastních zdrojů. Naším cílem bylo vytvoření souladu dítěte s přírodou a výchova k životnímu prostředí, k samostatné tvorbě.

Zahrada je členitá. Zastoupení zde najdou přírodní živly  – oheň, půda, voda, vítr, mlhoviště a odpočinková zóna. Do zóny oheň patří ohniště. Půdě náleží ovocný sad, učebna v přírodě, záhony z palisád apod. Do zóny voda patří pumpa a mlhoviště. Větru náleží zvonkohra z bambusu a do odpočinkové zóny hamaky.

Po jarním absolvování metody NTC Learning I.-III. jsme zahájili začleňování této metody do práce s dětmi. K této metodě využíváme zahradu např. Víkův hmatový chodník, skákací panák, vlnobití, obrubníků, dřevěných klád a špalků. Provádíme zde experimenty a využíváme ji k prožitkovému učení.

Od září 2016 byl ve třech třídách inovován třídní vzdělávací program tak, aby byl přizpůsoben schopnostem podle zájmů a mimořádného nadáním dětí. Jsou připravovány nabídky činností vycházející z metodik NTC (vlajky, značky, Pixit, deskové a logické hry apod.)

Vhodně jsme se také zapojili do dalšího projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. V jehož obsahu je velká nabídka z metodik NTC.

Podmínky pro vzdělávání nadaných dětí vytváříme nejen naší školní zahradou, jak bylo uvedeno výše v charakteristice, ale také materiálním vybavením tříd.

Respektujeme individualitu každého dítěte. Vytváříme také prostory pro prezentaci názorů a zájmů. Zajišťujeme edukační nabídku pro další rozvoj, ale také pro případné slabé stránky nadaného dítěte.

Ve spolupráci s Mensou České republiky proběhl v červnu 2016 na naší MŠ na doporučení učitelek a za spolupráce rodičů vstupní test, jehož výsledkem je percentilové pásmo, ve kterém se pohybuje intelekt dítěte. Tímto testem byly odhaleny dvě nadané děti.

Bc. Pavlína Zábranská
ředitelka mateřské školy
V Horním Slavkově, 20. 1. 2017

» Archiv