12. mateřská škola Písek

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Šobrova 1940/22
Písek – Budějovické Předměstí
397 01


Kontakt

+420 382 216 278

http://www.zstsobra.cz


12. mateřská škola Písek (Šobrova 1940) je součástí Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek (Šobrova 2070).

Mateřská škola se nachází v mimořádně klidném prostředí uprostřed krásné zahrady, která dětem zaručuje dostatek pohybového vyžití, nedaleko Základní školy Tomáše Šobra a v blízkosti lesa Amerika, což umožňuje časté vycházky a výlety do přírody. Vzdělávací program „Pojďte děti, budeme si hrát“ je zpracován podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání do jednotlivých bloků podle ročních období. Uskutečňuje se přirozenou cestou prostřednictvím her, prožitků a praktických zkušeností. Škola má tři třídy – jednu třídu předškoláků a dvě třídy mladších dětí, rozdělených podle věku.

V roce 2013 mateřská škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí, na podzim roku 2014 byla revitalizována zahrada MŠ a vybavena novými herními prvky z akátového dřeva.

Mateřská škola nabízí širokou škálu doplňkových programů a aktivit – logopedickou prevenci „Cvičíme si jazýček“, „Tvořivé ručičky“ (rozvíjení jemné motoriky), „Pískání pro radost a zdraví“ (dechová cvičení), „Šobrováček“ (sborový zpěv), seznamuje děti se základy angličtiny a němčiny.

Metodu NTC Learning začala naše mateřská zařazovat ve školním roce 2016/2017. Snažíme se o podnětné prostředí, zábavné učení a pestrost aktivit. Metodu NTC Learning zařazujeme do každodenních aktivit tak, aby prolínala celým programem MŠ.

MŠ vlastní interaktivní tabuli. Dětem pořizujeme hračky, hry a didaktické pomůcky rozvíjející paměť, postřeh, motoriku a logické myšlení.

Pravidelně zařazujeme motorická cvičení: rotace kolem své osy, cviky podporující akomodaci oční čočky (hry s míčem), trénujeme rovnováhu, chůzi po čáře, cvičíme s padákem. Zaměřujeme se na trénování paměti, snažíme se pracovat se symboly-poznávání dopravních značek, písmen, číslic, vlajek. Pracujeme s mapou a glóbusem.

Do budoucna plánujeme zakoupit digitální hračku BEE-BOT pro základy programování a učební systém LOGICO a GEOBOARD pro rozvíjení logiky a matematické pregramotnosti, dostatek kvalitních výukových materiálů na interaktivní tabuli, hlavolamy, encyklopedie a zvukové interaktivní encyklopedie a atlasy pro předškoláky.

Rádi bychom otevřeli kroužek pro chytré děti „Zvídálek“, ve kterém bychom se individuálně věnovali nadaným dětem.

Ivana Slavíková
vedoucí učitelka 12. MŠ Písek
V Písku, 19. 3. 2017

» Archiv