MŠ Drobeček, s.r.o., Plzeň

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Blatenská 1073/27a
Plzeň 2
326 00


Kontakt

+420 775 995 920
+420 608 268 362

http://www.skolkadrobecek.cz


V MŠ probíhají aktivity Mensa NTC ve všech odděleních školky, a to na první úrovni. Děti se učí chodit po elipse, po čáře – hadovi, koordinují oko x ruka, trénují přihrávky míčem i kutálení míčem a hlavně se seznamují se značkami aut. Ke každé značce si doplní rým, který se naučí. Se značkou a rýmem dále pracují na procházkách – vyhledávají auta s odpovídající dopravní značkou, říkají si u nich rýmy, fotografují se u nich a osvojují si jejich vizuální a sluchovou podobu. Na značky se dělají i různé pohybové hry s hudbou, které jsou u dětí také velmi oblíbené.

Současně zapojujeme pravidelně do činnosti i točení kolem své osy, které postupně navyšujeme a zvedáme tak úroveň dětí – k točení využíváme plyšáky v ruce, aby děti věděly, za jakou rukou se mají točit – současně opakujeme pravou a levou ruku.

Také vyučujeme kroužek: Figurková školička – učíme děti myslet. Figurková školička je nová originální výuková metoda zaměřená na rozvoj dětského intelektu a intelektuálních schopností a dovedností. Je určená pro děti ve věku od 3 do 8 let, jakýchkoli duševních dispozic. Malého génia inspiruje a podprůměrné dítě rozvine. Jde o „školu hrou“ v pravém slova smyslu, takže zaujme každého, i děti s poruchami učení nebo soustředění. Metodiku připravoval tým speciálních pedagogů, psychologů a také špičkových šachistů. Metodika se opírá o šachovnici a šachové figurky, děti se ale neučí šachy. Šachovnice je úžasný přesně definovaný prostor, trochu složitější síť. V tomto prostoru je možné připravit tisíce různorodých úloh, které zahrnují počítání, geometrické vnímání, prostorovou orientaci, vnímání pohybu apod. Šachovnice je stejně dobrým prostorem jak pro paměťové úlohy, tak pro úlohy rozvíjející tvořivou logiku (celý text je na http://skolicka.figurka.net/).

Děti každou hodinu čeká nový příběh odehrávající se v šachovém království, ve kterém jsou skryty logické úkoly a hádanky (kompetence k řešení problému aj.). Děti pomocí písně, dřevěných rozkládacích šachových figur, velké látkové pochozí šachovnice, barevných žetonů, provázků a jiných pomůcek řeší úlohy. Na konci hodiny již pracují samostatně s cvičebnicí, kde je úkol graficky zaznamenán. K celé metodice je k dispozici i podpora pro interaktivní tabuli.

Mgr. et Bc. Kateřina Paušová
lektor AJ a vedoucí aktivit pro nadané děti
V Plzni, 20. 4. 2016

» Archiv