NTC Learning

Přehled odborných článků na téma „NTC Learning“, které jste sepsali Vy sami nebo Vaši kolegové z celé ČR. Chcete napsat další článek k tématu? Návod najdete na stránce Jak založit nový článek?

Aktuální seznam NTC školek najdete v samostatné sekci NTC Learning.

Příšerka na soutěž, aneb spojení fantazie, dovedností, vědomostí a rodiny MŠ Lesnice, (H. Plachá)

12.6.2016 | Další informace...

Cílem soutěže nemusí být vždy jen touha vyhrát, stane se jím mnohdy náplň dlouhodobého projektu. A v tomto případě se nám to opravdu povedlo.


Mimořádná linka Praha Tokio NTC učení s vlajkami států (Hana Plachá, MŠ Lesnice)

12.6.2016 | Další informace...

Cíl cesty nemusí být vždy předem stanovený, je však důležité, kterou cestou se vydáme. A my jsme v tomto případě věděli. S unikátními pomůckami a symboly NTC systému učení nám bylo na cestě za poznáním zemí umožněno neskýtaných rozměrů a možností. Dětem se otevíraly pomyslné nůžky dle jejich přirozeného stupně vývoje a dosahovaly úrovně kompetencí na různých stupních. Nadšení však je cítit ve všech věkových kategoriích a obohacení i v těch nejstarších.


Mateřská škola na raftech- Zážitková pedagogika aneb máme to ve svých rukou (Hana Plachá, MŠ Lesnice)

12.6.2016 | Další informace...

Prožít znamená mnohdy uvědomit si, přijít na to jak , vědět konečně proč....i takhle se dá popsat způsob, jak některé myšlenkové pochody, způsoby učení, zkoušíme u nás v mateřské škole dětem nabídnout, aby lépe proces učení usedl na své místo tam, kde je třeba.


Kolumbova cesta

26.4.2016 Ivana Křenková | Další informace...

V rámci rozšířené vzdělávací nabídky pro integrované děti s potenciálem MRN jsme jako další projektové učení zvolili poznávání Ameriky s názvem „Kolumbova cesta.“ Hlavním cílem projektu byla práce s abstraktními pojmy a symboly (vlajky států Ameriky), poznávání vzdáleného světa, jeho života, přírody, zvířat a lidí.


Dovolte mi, abych se představila, jsem barva NTC učení (MŠ Lesnice, Hanka Plachá)

Rozvoj schopnosti orientace v základních barvách, vyhledávání předmětů, porovnávání velikostí, skupin, tvarů, spolupráce, orientace, pohybová koordinace, vyhýbání se to vše pouze jako bonus. Základním stavebním prvkem celé hry je fantazie, imaginace a schopnost uvažování, spojení informací, které dítě nepřímo dostává.


Jak na čísla, když chceme o nich hodně vědět, a taky jen tak počítat (MŠ Lesnice, Hana Plachá)

Zájem o matematickou řadu, o abstraktní symboly, evidentní vyjímečnost v oblasti logickomatematického vývoje? V kolektivu vrstevníků, kteří se projevují velmi individuálně svými preferencemi lze na základě poctivé diagnostiky po krátkém čase odhalit směr zájmů a preferencí silných stránek jedince.


Obživlý obrázek Ntc učení (MŠ Lesnice, Hana Plachá)

Pojďme nechat dítěti možnost projevit se v časových intervalech a uvidíme jeho cestu, kterou urazil. To bylo záměrem našeho nápadu pod taktovkou originálního razítka pro každého jedince.


Jak zanechat stopu? (MŠ Lesnice, Hana Plachá)

Projekt, který spojuje projevy nadání.


Kam se brouček schoval

23.11.2015 Šárka Vyhlídalová, DiS. | Další informace...

Děti sledovaly na zahradě broučky a chtěly si je nosit do třídy. Tato činnost děti velmi zaujala, a tak jsme se rozhodli pro téma nového projektového učení s názvem: „Kam se brouček schoval.“


NTC systém učení – otáčení kolem osy, rytmizace motivačních říkanek, myšlenkové mapy

9.3.2013 Marie Čermáková | Další informace...

Prohlédněte si některé další prvky, které používáme v naší MŠ v rámci NTC systému učení.


NTC systém učení – práce se značkami aut ve spojení s asociačními rýmy, dále znaky s asociačními obrázky

29.10.2012 Marie Čermáková | Další informace...

NTC systém učení je odlišný od toho, na co jsme převážně zvyklí z běžných škol. Nejde zde o encyklopedické biflování informací; základem je vytváření asociačních spojů mezi neurony.


Využití multimédií v předškolním vzdělávání

25.10.2012 Marie Čermáková | Další informace...

Jako učitelka MŠ pracuji již dlouhou řadu let a tak mohu mnohé posoudit s odstupem času. Nikdy nebylo tak snadné „prezentovat“ svoji práci a nahlédnout na aktivity s dětmi zpětně s uvědoměním si pozitiv a negativ výchovně vzdělávací práce. Stačí mít vždy po ruce fotoaparát s funkcí videozáznamu, jenž je dnes již samozřejmostí.


NTC systém učení – přirozené a stimulující učení využitelné v běžném životě, propojení motoriky se stimulací neuronové sítě a založené na spolupráci obou mozkových hemisfér

25.10.2012 Marie Čermáková | Další informace...

Co se týče NTC systému učení, nelze jej chápat jako pouhé podněcování rozumových schopností zaměřené pouze na značky aut a vlajky, jak by si mnozí mohli špatně vysvětlit. Jde o ucelený systém, který respektuje vývojová stadia v předškolním období, stejně tak jako chápe nezastupitelnost včasné stimulace nejednotlivých center mozku a jejich nutnou propojenost.


Marie Čermáková: NTC systém učení je běh na dlouhou trať

24.10.2010 | Další informace...

Přinášíme Vám minirozhovor s p. Marií Čermákovou na téma NTC learning.


NTC systém učení – Mensa pro školky

6.8.2010 Marie Čermáková | Další informace...

Příspěvek přibližuje novou metodu podporující rozvoj v oblasti rozumových schopností u dětí předškolního věku. Jde o způsob identifikace nadaných dětí, nabízející jim odpovídající stimulaci v předškolním věku.


Projekt „Mensa pro školky“: zkušenosti z pilotní fáze projektu v ČR

31.7.2009 Jitka Fořtíková, Petra Vaňková | Další informace...

V dubnu 2009 k nám zavítal autor metody Dr. Ranko Rajović a zástupcům prvních školek z řad zájemců o vyzkoušení projektu představil základní pilíře metody NTC Learning. Ověřovací fáze proběhla v závěru školního roku a zahrnovala téměř tříměsíční testovací období (duben–červen 2009).


» Archiv