Purkyňovo gymnázium, Strážnice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Masarykova č.p. 379
Strážnice
696 62


Kontakt

+420 518 332 106
+420 518 332 105

http://www.gys.cz


Naše škola se zaměřuje na podporu talentovaných žáků. Vyhledáváme a nabízíme žákům příležitosti k rozvoji jejich nadání. Naši žáci se účastní různých nejen oborových soutěží a přehlídek a akcí, ve kterých dosahují umístění v krajských i celostátních kolech.

Již šestým rokem jsme zapojeni do projektu Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu mládeže, které je zaměřeno na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji. Projekt podporuje vzdělání v přírodovědných, technických a humanitních oborech a motivuje žáky k vědecké činnosti a praktickému využití znalostí. Naši žáci měli možnost zpracovat odbornou práci pod vedením odborníků z řad vysokoškolských pedagogů nebo vědeckých pracovníků AV ČR.

V letech 2013–2018 realizujeme projekt Ing. Leoše Novotného – ÚSPĚCH SE MUSÍ ODPRACOVAT, který slouží k motivaci a osobnímu rozvoji našich žáků. Vítězové jsou odměněni finanční částkou, kterou musí věnovat do svého osobního rozvoje. Každoročně je tento projekt zajištěn částkou 450 tis. Kč.

Každoročně se také účastníme Logické olympiády. Ve škole pravidelně probíhá v lednu testování žáků prvního ročníku čtyřletého i osmiletého studia.

Ve škole pracuje Klub deskových her.

Podporujeme také jazykově nadané žáky, otevřeli jsme nepovinný předmět z anglického jazyka – příprava k FCE a zajišťujeme pravidelnou komunikaci s rodilými mluvčími.

Ve školním roce 2014/2015 každá předmětová komise zorganizovala akci pro talentované žáky nižšího gymnázia – Biologická stezka, skládání Rubikovy kostky, soutěž ve spelování v angličtině, luštění křížovek v německém jazyce.

Pravidelně probíhají sportovní soutěže a turnaje mezi třídami. Navštívili jsme divadelní představení v Mahenově divadle v Brně a představení v anglickém jazyce.

Aktivity žáků

I letos naši žáci dosáhli mimořádných úspěchů. Vybojovali projektem Teslův transformátor 1. místo v soutěži MATFYZ FEAT (fyzikální experimenty atraktivně), která proběhla na podzim 2014 pod záštitou MFF UK.

V Dějepisné soutěži gymnázií z České a Slovenské republiky se při první účasti probojovali přes 2. místo v kraji do celostátního finále v listopadu 2014 a z počtu 75. účastníků získali skvělé 11. místo, v dubnu roku 2015 získali v této soutěži 1. místo v JMK a celkovým počtem bodů 130 se umístili jako první ze všech 263 zúčastněných škol České a Slovenské republiky. V listopadu 2015 zvítězili v celostátním kole a získali 1. místo ze 75 zúčastněných týmů.

Další úspěchy – 1. místo v celostátní soutěži Přírodovědný klokan z celkového počtu řešitelů 12 113, dále 1. a 3. místo v národním kole BOBŘÍK INFORMATIKY.

Hodně žáků se účastnilo středoškolské odborné činnosti – SOČ. Získali 5 postupových míst do krajského kola, z krajského kola postoupily 2 práce do celostátního kola. Své práce také žáci prezentovali na StreeTech – přehlídka prací na ČVUT v Praze.

Úspěšní byli i žáci v jazykových olympiádách a předmětových olympiádách. Nejlepším umístěním je 4. místo v celostátním kole v Olympiádě z německého jazyka, dále 3.místo v krajském kole Olympiády v anglickém jazyce, 1.místo v soutěži v mluveném projevu v německém jazyce. Olympiáda z chemie – 1.místo v krajském kole, 1. místo v okresním kole v matematické olympiádě, 1.místo v olympiádě z fyziky, 2. místo v celostátním kole řečnické soutěže Mladý Demosthenes.

Dva naši žáci získali cenu Učené společnosti České republiky, která se uděluje jako ocenění za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkumu, k tomuto ocenění získali i finanční částku každý 10 tisíc korun.

To je jen velmi malý výčet úspěchů našich žáků. Celkově se zvýšila aktivita žáků v účasti na soutěžích a olympiádách i v jiných školních i mimoškolních aktivitách.

PhDr. Jaroslava Večeřová
ředitelka školy
Ve Strážnici, prosinec 2015

» Archiv