ZŠ a MŠ Čtyřlístek, Uherské Hradiště

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Studentské náměstí 1531
Uherské Hradiště
686 01


Kontakt

+420 576 519 343

http://www.zsctyrlistek.cz


TIP PRO RODIČE

Podívejte se také na prezentaci
Klubu nadaných dětí, který funguje při naší škole.

Základní škola Čtyřlístek je úplnou základní školou, která se zaměřuje na práci s talenty a rozvoj osobního maxima každého žáka.

K základní škole patří i 3 oddělení mateřské školy, které úzce spolupracují a snaží se o maximální provázanost a plynulý přechod z mateřské školy na základní školu a to zejména v přístupu k dětem, následně žákům. Pobyt dětí ve školce a škole je také spjat s jednotným systémem výuky anglického jazyka.

V tomto roce jsme vyzkoušeli v jedné z našich mateřských škol přilákat děti k přírodním vědám pomocí BADATELSKÉHO KROUŽKU, ve kterém děti prostřednictvím zábavných pokusů a jednoduchých vysvětlení nahlédly do tajů fyziky a chemie.

Logické a matematické myšlení již 7. rokem testujeme v mateřských školách pomocí ÚKOLŮ ČMELDY PEPÍKA, které vznikají ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Tři nejlepší řešitelé zúčastněných regionů byli oceněni na Veletrhu vědy a výzkumu v Olomouci přímo prof. RNDr. Josefem Molnárem, CSc., proděkanem Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Ten je zároveň odborným garantem celé soutěže. Tuto soutěž pro předškoláky jsme ve školním roce 2014–2015 rozšířili o další regiony v ČR, navázali spolupráci se školou Anglii, o soutěži prof. Molnár informoval na matematické konferenci v Karibiku. Kolegyně z naší školy, která se v srpnu 2015 zúčastnila 21. mezinárodní konference pro talentované a nadané žáky v Dánském Odense zde představila také tuto soutěž a zájem o účast v dalším školním roce projevili i kolegové z Austrálie.

Již dlouhá léta se snažíme budoucím prvňáčkům zpříjemnit a ulehčit vstup do 1. třídy díky PŘEDŠKOLIČCE, kterou si vede budoucí paní učitelka (učitel) první třídy. Děti se tak seznamují s prostředím školy, způsoby výuky a i s paní učitelkou.

Na prvním stupni se snažíme žáky, kteří mají zájem, talent nebo nadání zapojovat do PROJEKTŮ, které přesahují do předmětů druhého stupně, jako je např. projekt Mosty, kde žáci na základě nabytých teoretických znalostí staví reálný most a své domněnky si ověřují pomocí počítačové hry.

První i druhý stupeň je propojen v každoročně se konající DĚTSKÉ VĚDECKÉ KONFERENCI, kde žáci nejen z naší školy mají možnost prezentovat své objevy, zájmy a předvést se tak široké dětské veřejnosti tuzemské i zahraniční.

Další aktivitou, kterou organizujeme, je JARMARK VĚDY A UMĚNÍ, který je určen všem věkovým kategoriím a koná se každoročně na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Na Jarmarku si malí i velcí mají možnost vyzkoušet nejrůznější chemické a fyzikální pokusy, lámat si hlavu v matematické kavárně nebo se pokochat tancem, zpěvem nebo hrou na nejrůznější hudební nástroje. Letos jsme se zaměřili na pokusy, které si mohou i ti nejmenší vyzkoušet doma sami – octová raketa, jak vytáhnout minci suchou rukou...

Ve škole intenzivně žáci bádají, zkoumají a lámou si hlavy v KLUBU NADANÝCH, který je rozdělen dle věku na 2 skupiny. V tomto roce se žáci měli možnost podívat do laboratoří Univerzity Palackého v Olomouci, do strojovny aquaparku v Uherském Hradišti nebo si prakticky vyzkoušet zásady první pomoci. Klub navštívil i putovní výstavu Hry a klamy, která měla u žáků velký úspěch.

Uskutečnila se i přednáška dr. Lukáše Richterka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který dal žákům možnost nahlédnout do tajů fyziky elementárních částic a také se dozvědět něco o naší Sluneční soustavě.

V tomto školním roce u nás proběhlo TESTOVÁNÍ IQ a to jak pro naše žáky, tak i pro veřejnost. Toto testování a jeho výsledky nám pomáhají ve spolupráci s rodiči vyhledávat nadané žáky, kterým následně poskytujeme individuální vzdělávací plán.

Každoročně se zapojujeme do Logické olympiády, Pythagoriády, Klokana matematického i přírodovědného. V humanitní sekci se můžeme pochlubit účastí na anglické olympiádě, recitační soutěži a zeměpisné i dějepisné olympiádě.

Mgr. Kateřina Šáchová
zástupkyně pro 2. stupeň
V Uherském Hradišti, 12. 8. 2015

Klub nadaných žáků 2016/2017

Rádi vás přivítáme mezi sebe.Akce klubu nadaných

18.3.2016 | Další informace...

Průběžné akce Klubu nadaných šk. rok 2015/2016


Krátké filmy z naší školy a našeho klubu

12.3.2015 Mgr. Radek Nesiba | Další informace...

Krátké filmy pořízené ve spolupráci s UP.


» Archiv