ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Tyršova 77/10
Buštěhrad
273 43


Kontakt

+420 312 250 530

http://www.zsbustehrad.cz/


TIP PRO RODIČE

Podívejte se také na prezentaci
Klubu nadaných dětí, který funguje při naší škole.

Škola je příspěvkovou organizací, je organizována jako úplná základní škola s devíti ročníky. Součástí školy je i mateřská škola, která sídlí v samostatném objektu v centru města a jedna třída na odloučeném pracovišti v budově základní školy. Kapacita školy je stanovena na 370 žáků. Převážná většina žáků je z Buštěhradu, avšak školu navštěvují i žáci z okolních oblastí Lidic, Makotřas, Dřetovic, Stehelčevse a z města Kladna. Škola se zaměřuje zejména na:

  • jazykovou vybavenost žáků (alespoň jeden světový jazyk na komunikační úrovni)
  • gramotnosti – čtenářskou, matematickou, jazykovou, ekologickou, etickou ….
  • zdravý životní styl
  • tělesnou zdatnost
  • rozvoj matematických a technických dovedností
  • vnímání umění
  • pochopení základních přírodních zákonů

Školní rok 2015/2016 byl opět naplněn mnoha aktivitami, které směřovaly k žákům nadaným. V současné době se věnuje pozornost těmto žákům ve třídách i mimo výuku. Otevřeli jsme dvě aktivity, které vedou k podchycení a následné motivaci těchto žáků:

  • Ve spolupráci s Mensou ČR pracuje Klub nadaných dětí Vševěda, a to po celý školní rok jednou za 14 dní 90 minut zcela zdarma. Klub navštěvovalo v průměru 13 dětí, které se letos seznámily s novými deskovými hrami, za pomocí elektrotechnické stavebnice sestavily různé poplašné zařízení i rádio, iPady nám umožnily seznámit se s  novými vzdělávacími hrami a učili jsme se natáčet upoutávky. Proběhlo několik soutěží, které byly otevřeny pro všechny zájemce (Piškvorky, Bitva lodí, Pexesový turnaj, …).
  • Protože časový formát KND Vševěda byl příliš dlouhý a také výběr aktivit pro mladší děti bylo potřeba přizpůsobit, pracoval na škole i kroužek Zvídálek, který navštěvovalo zhruba 10 dětí z prvních tříd. Aby se vše v klubu a kroužku mohlo odehrát, byli jsme velmi podpořeni školou, která investovala do dalšího vybavení, her a drobných cen.

V příštím školním roce bychom se rádi ještě více zaměřili na výuky žáků nadaných a získali podporu v této oblasti z evropských fondů.

Mgr. Martina Zelová
učitelka 1. stupně
V Buštěhradě, 26. 6. 2016

» Archiv