ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

náměstí Jiřího Berana 500/1
Praha 9 – Čakovice
196 00


Kontakt

+420 283 932 375
+420 603 881 009

http://www.zscakovice.cz


Naše škola v současné době čítá 830 žáků. Nachází se na severu Prahy, kde dochází k mohutné výstavbě bytových domů. Škola je dobře vybavena ICT – tři počítačové učebny, tablet, wi-fi. Jednou týdně dochází školní psycholožka, na plný úvazek je zaměstnána speciální pedagožka.

Naše škola se každým rokem účastní v podzimním období Logické olympiády. Zájem o tuto akci narůstá. Rádi bychom docílili plnění olympiády ve školním prostředí, a to z důvodu, aby rodiče v „dobré snaze“ nezasahovali do práce žáků.

Ve školním roce 2016/2017 – na podzim – proběhne na naší škole testování IQ. Osloveni budou rodiče žáků od 1. do 9. ročníku. Také na této akci očekáváme hojnou účast. Posledního testování se zúčastnilo cca 160 žáků z 800 oslovených.

Na škole jsou zavedeny celkem 3 zájmové útvary, které se zabývají aktivitami podporující zvídavost dětí. Jedná se o Klub zvídavých dětí pod vedením paní učitelky Lenky Hladíkové. KZD navštěvuje 12 dětí z 1. stupně ZŠ. Náplň klubu:

 • Deskové hry – ze zásob klubu či hry nové, které děti nosí z domova
 • Hlavolamy – staly se oblíbeným pololetním dárkem pro členy klubu 
 • Hejného matematika – ochutnávka jednotlivých prostředí
 • Enigmatické hádanky
 • Rébusy všeho druhu
 • Origami
 • Exkurze – např. Techmania Plzeň, IQ park Liberec, návštěva městského úřadu, kde na dětmi připravené otázky odpovídal pan zástupce starosty

Dalšími jsou dva Kluby bystrých hlaviček pod vedením paní učitelky Gabriely Střelcové a Barbory Šimonové. Oba kluby navštěvuje celkem 25 dětí. Náplň klubů:

 • Logické hry
 • Logické hádanky
 • Hlavolamy
 • Skládačky
 • Skupinové hry
 • Pracovní listy na matematickou představivost
 • Přesmyčky
 • Rébusy

V kontaktu jsme s paní Ilonou Šlechtovou, metodikem pro vzdělání, krajským garantem podpory nadání z NIDV Praha. Zúčastníme se zářijového semináře NIDV Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané. Zároveň paní Šlechtová během září navštíví naši školu. Domluvíme podmínky další spolupráce – vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce s nadanými dětmi, kontakt a spolupráce s dalšími institucemi, které se nadáním zabývají.

Mgr. Lenka Hladíková
učitelka, vedoucí klubu nadaných dětí
V Praze, 24. 8. 2016

Graficky ztvárněná „vizitka“ naší školy

ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha 9 - Čakovice: vizitka školy

Kliknutím na obrázek si můžete stáhnout vizitku v tiskové kvalitě (PDF soubor, 1.32 MB)


» Archiv