ZŠ Sluníčko – Montessori, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Bzenecká 4226/23
Brno, Vinohrady
628 00


Kontakt

+420 603 376 957

http://www.slunicko-montessori.cz


TIP PRO RODIČE

Podívejte se také na prezentaci
MŠ Sluníčko – Montessori, Brno, která je mezi školkami spolupracujícími s Mensou ČR.

ZŠ Sluníčko – Montessori, s.r.o. je malou školou vzdělávající své žáky pomocí principů pedagogiky Marie Montessori. Zajišťujeme vzdělávání pro děti 1. stupně, tedy od 1. do 5. ročníku. Kromě základní školy máme v Brně tři pobočky mateřské školy a dvě oddělení pro nejmenší děti. Od září 2016 také nově otevíráme při základní škole třídu pro budoucí prvňáčky.

Naším heslem je: „Pomoz mi, abych to dokázal sám!“ Vedeme proto děti k samostatnosti a rozvíjíme jejich cílevědomost a zodpovědnost. Snažíme se o to, aby se dětem v naší škole líbilo, aby se do naší školy těšily a prožívaly svá školní léta bez strachu a stresů. A to se nám velmi dobře daří! Ve třídě je maximálně 15 žáků, aby mohl být zajištěn co nejindividuálnější přístup vzhledem k potřebám jednotlivců. Každý žák má vlastní týdenní plán, na jehož tvorbě se podílí a který odráží nejen jeho potřeby, ale i zájmy. V rámci výuky pracují žáci individuálně nebo ve skupinách, což umožňuje inkluzívní vzdělávání všech bez rozdílu.

Žáci poznávají svět komplexně, nejsou jim předávány informace jednotlivě, ale jde nám především o jejich propojení a prožitek, čímž se nabyté vědomosti poté stávají také trvalejší – předměty jako je prvouka, přírodověda, vlastivěda apod. jsou sdruženy v kosmické výchově. Žáci se již na začátku školního roku dozvídají o tom, jak vznikl vesmír a naše planeta Země. Postupně se díky připraveným materiálům i vlastní badatelské činnosti, dozvídají další podrobnosti. Při práci na projektech tvoří děti věkově smíšené skupiny, aby se mladší mohli přirozeně učit od svých starších spolužáků.

Anglický jazyk se naši žáci učí již od mateřské školy ve specializovaných třídách s výukou angličtiny. Ve škole je zařazen od prvního ročníku a navíc je pro děti dvakrát týdně realizován English club - kroužek angličtiny s rodilým mluvčím.

Při výuce podporujeme zvídavost dětí a vedeme je k řešení problémových úkolů, diskutujeme o různých postupech i jejich řešení. Montessori pomůcky, které ve výuce používáme, jsou koncipovány tak, aby bylo učivo vyvozeno s naprostým porozuměním, a umožňují hlubší zkoumání, ke kterému by se jinak žáci dostali až na druhém stupni základní školy. Školní družina je vybavena konstruktivními, deskovými a výukovými hrami, které umožňují rozvoj dětí i v jejich volném čase.

V příštím roce bychom rádi otevřeli kroužek pro nadané děti, který by poskytoval více času k řešení logických úloh a širšímu rozvoji nadání dětí.

Každý žák má týdenní plán, na jehož sestavení se může podílet, má tedy možnost postupovat individuálně vpřed. Montessori pomůcky, které jsou ve výuce využívány, nabízejí přesah do náročnějšího učiva, který žáci odhalí vlastním zkoumáním. 

Mgr. Zuzana Fedáková
ředitelka školy
V Brně, 11. 1. 2016

» Archiv