Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Dukelské nám. 31/7
Hustopeče
693 01


Kontakt

+420 519 360 560

http://www.gymhust.cz


Gymnázium T. G. Masaryka bylo založeno v r. 1919, v současnosti zde studuje v 8 třídách víceletého a 4 třídách čtyřletého studia 300 žáků, kteří jsou připravováni především ke studiu na VŠ. Žáci a učitelé jsou zapojeni do mnoha projektů: Erasmus+ (dříve Comenius), eTwinning, Do světa (dotace JmK), Edison, Creative Clasroom Lab., inGenious (projekty European Schoolnet), Edulab (inovativní formy výuky). Vyučující připravují žáky k řešení úkolů předmětových olympiád, k mezinárodním jazykovým zkouškám a jsou konzultanty odborných prací SOČ. Od školního roku 2014 výborné úspěchy žáků v krajských a celostátních kolech těchto soutěží řadí naši školu do projektu MŠMT Excelence SŠ. Vyučující také aktivně spolupracují s JCMM a podporují rozvoj nadání žáků. Informace o aktivitách na škole jsou uvedeny na webu školy (www.gymhust.cz).

V loňském školním roce jsme podporovali 4 nadané žáky (v přírodních vědách), kteří měli doporučení PPP Břeclav (individuální plán, 1 hod.týdně), 2 žáci reprezentovali školu v národních kolech ChO kat.A a ZO kat.C. Aktivně spolupracujeme s JCMM (žáci se účastní akcí např. T-exkurze, N-trophy atd.), jedna žákyně je v letošním školním roce zařazena mezi nadané studenty JCMM. Na škole organizujeme hodně soutěží (Bobřík informatiky, Hour of code aj.), žáci se účastní mnoha předmětových olympiád a online soutěží přírodních věd. Také organizujeme soutěž odborných prací – SOČ (v loňském roce účast 3 studentů v krajském kole), škola je zařazena ve šk.roce 2014/15 a 2015/16 do Excelence SŠ a ZŠ (víceletých gymnázií). Spolupracujeme s MU Brno v rámci projektu Partnerství (přednášky, exkurze, konzultanti prací SOČ aj.) Podmínky pro rozvoj nadaných žáků vytváříme prostřednictvím získaných dovedností učitelů v rámci projektu Erasmus+ KA1 (2014-2016) “Inovative elements of teaching in the disciplines of science”, který obdržel ocenění Pečeť kvality Erasmus+.

RNDr. Jarmila Čeperová
vyučující Ch-Bi
V Hustopečích, 20. 11. 2016

» Archiv