Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Palackého 211
Mladá Boleslav
293 01


Kontakt

+420 326 375 951

http://www.pekargmb.cz


TIP PRO RODIČE

Podívejte se také na prezentaci klubu Matematika v deskových hrách, který funguje při naší škole.

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře je škola s více než třísetletou tradicí. V osmi třídách osmiletého a ve dvanácti třídách čtyřletého gymnázia každoročně studuje přibližně 600 studentů. Na škole pracuje 50 pedagogů. Součástí školy je úplné poradenské pracoviště (ŠPP), vedené školní psycholožkou (úvazek 1,0). Škola nabízí všeobecné vzdělání studentům z celého regionu, podporuje studenty různého nadání (sportovní, umělecké i intelektuální), zároveň se snaží nabízet pomocnou ruku i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami či dvojí výjimečností.

Na škole nově odstartoval projekt ŠPP Být super je super, v rámci kterého se snažíme podporovat individualitu a vzdělávací potřeby všech. Věříme, že každý je v něčem dobrý, má potenciál býl "lepší" než většina ostatních, a najít tak své "místo v životě". Snažíme se motivovat k rozvoji nadání samotné studenty, a vést je tak k zodpovědnosti za své jednání a svoji životní (kariérní) dráhu. Pro pedagogy, kteří s nadanými/MIND studenty spolupracují, nabízí ŠPP metodickou podporu a pomoc.

Pro každý předmět vznikla pozice garanta nadání. Tito garanti v případě individuálního zájmu studentů o daný obor pomáhají studentům hledat cesty jejich rozvoje (spolupráce s externími organizacemi, vzdělávacími institucemi; pomoc při odborné činnosti v domácím prostředí; případně implementace do vyučovaných předmětů a spolupráce s vyučujícími).

Škola podporuje vedení třídnických hodin třídními učiteli s cílem postupného budování bezpečného klimatu školy, nakloněného odlišnostem a respektu k nim. Věříme, že jen v takovém prostředí se nadání může plně rozvíjet.

Škola dále realizuje množství besed, exkurzí a zájezdů i projektů (př. Věda v ulicích, Projekt Alpy) s cílem rozšiřovat odborné znalosti i sociální a další dovednosti studentů.

Další aktivity:

 • množství kroužků a mimoškolních aktivit
  • sportovní – gymnastika, florbal, volejbal; kondiční trénink
  • umělecké – dramatický kroužek, sborový zpěv
  • školní časopis
  • přírodovědné – matematika pro maturanty
   • matematika v deskových hrách - odpovídá hernímu klubu Mensa/Klubu deskových her Mensa

 

 • IQ testování pro zájemce pod vedením ŠP - s vytestovanými mimořádně nadanými dětmi poté ŠP konzultuje možnosti rozvoje jejich nadání přímo ve škole
 • komplexní kariérové poradenství poskytované ŠPP

 

 • podpora účasti studentů v soutěžích, olympiádách a celostnátních i mezinárodních projektech
 • podpora získávání AJ a NJ certifikátů
  • volitelný seminář FCE (příprava na mezinárodní zkoušku z AJ);
  • nově i seminář přípravy na certifikovanou zkoušku z NJ

 

 • tradiční veřejné vánoční a jarní akademie
 • spolupráce s partnerskými školami (Mannheim, Pezinok)

Pro více infromací o škole navštivte náš web www.pekargmb.cz , který pravidelně aktualizujeme.

 

PhDr. Zuzana Knesplová
školní psycholožka
V Mladé Boleslavi, 24. 3. 2017

» Archiv