Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Palackého 211
Mladá Boleslav
293 01


Kontakt

+420 326 375 951

http://www.pekargmb.cz


TIP PRO RODIČE

Podívejte se také na prezentaci klubu Matematika v deskových hrách, který funguje při naší škole.

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře je škola s více než třísetletou tradicí. V osmi třídách osmiletého a ve dvanácti třídách čtyřletého gymnázia každoročně studuje přibližně 600 studentů. Na škole pracuje 50 pedagogů. Součástí školy je úplné poradenské pracoviště (ŠPP), vedené školní psycholožkou (úvazek 1,0). Škola nabízí všeobecné vzdělání studentům z celého regionu, podporuje studenty různého nadání (sportovní, umělecké i intelektuální), zároveň se snaží nabízet pomocnou ruku i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami či dvojí výjimečností.

Na škole nově odstartoval projekt Do toho!, který si klade za cíl podporovat zájem a rozvoj schopností studentů ve výuce. Naše škola se tímto snaží podpořit zájemce z řad studentů, kteří se chtějí už na střední škole profilovat, obohacovat o další poznatky a zkušenosti. Snažíme se tímto i motivovat k rozvoji nadání samotné studenty, a vést je tak k zodpovědnosti za své jednání a svoji životní (kariérní) dráhu. Pro pedagogy, kteří s nadanými/MIND studenty spolupracují, nabízí ŠPP metodickou podporu a pomoc.

Studenti, které určitý předmět zajímá, mají možnost oslovit buď vyučujícího, nebo garanta daného předmětu. Všichni garanti mají zmapovanou svoji oblast, a mohou tak studentům pomoci najít způsob, jakým se v rámci daného předmětu rozvíjet (soutěže, olympiády,  projekty, spolupráce s externími organizacemi, vzdělávacími institucemi; pomoc při odborné činnosti v domácím prostředí; případně implementace do vyučovaných předmětů a spolupráce s vyučujícími).

Podmínkou dalšího rozvoje studenta jsou jeho schopnosti/předpoklady, nikoli  prospěch. Projekt DO TOHO! byl všem studentům představen  a byla jim též nabídnuta možnost spolupracovat se ŠP (prevence přetížení).

Škola podporuje vedení třídnických hodin třídními učiteli s cílem postupného budování bezpečného klimatu školy, nakloněného odlišnostem a respektu k nim. Věříme, že jen v takovém prostředí se nadání může plně rozvíjet.

Škola dále realizuje množství besed, exkurzí a zájezdů i projektů (př. Věda v ulicích, Projekt Alpy) s cílem rozšiřovat odborné znalosti i sociální a další dovednosti studentů.

Další aktivity:

 • množství kroužků a mimoškolních aktivit
  • sportovní – gymnastika, florbal, volejbal; kondiční trénink
  • umělecké – dramatický kroužek, sborový zpěv
  • školní časopis
  • přírodovědné – matematika pro maturanty
   • matematika v deskových hrách - herní klubu Mensa/Klub deskových her Mensa

 

 • IQ testování pro zájemce pod vedením ŠP - s vytestovanými mimořádně nadanými dětmi poté ŠP konzultuje možnosti rozvoje jejich nadání přímo ve škole
 • komplexní kariérové poradenství poskytované ŠPP

 

 • podpora účasti studentů v soutěžích, olympiádách a celostnátních i mezinárodních projektech
 • podpora získávání AJ a NJ certifikátů
  • volitelný seminář FCE (příprava na mezinárodní zkoušku z AJ);
  • nově i seminář přípravy na certifikovanou zkoušku z NJ

 

 • tradiční veřejné vánoční a jarní akademie
 • spolupráce s partnerskými školami (Mannheim, Pezinok)

Pro více infromací o škole navštivte náš web www.pekargmb.cz , který pravidelně aktualizujeme.

PhDr. Zuzana Knesplová
školní psycholožka
V Mladé Boleslavi, 24. 3. 2017

» Archiv