ZŠ Masarykova, Rychnov nad Kněžnou

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Masarykova č.p. 563
Rychnov nad Kněžnou
516 01


Kontakt

+420 494 539 811

http://www.zsrychnov.cz


Naše škola má ve svém školním vzdělávacím programu vypracovaný systém vyhledávání a vzdělávání talentovaných žáků z celého regionu. Již 12 let otevíráme v šestém ročníku speciální třídu pro talentované žáky. V tomto spolupracujeme s Mensou ČR a PPP v Rychnově nad Kněžnou.

V těchto třídách za pomoci moderních výukových metod umožňujeme dětem jejich talent rozvinout a dostatečně využít. Učivo je probíráno do větší hloubky a v širších souvislostech. Škola přitom využívá vhodných aktivizujících výukových metod, jako jsou samostatné projekty, logické hry, účast na soutěžích apod.

V tomto školním roce naše třídy pro talentované žáky navštěvovalo celkem 105 žáků. Většina absolventů naší školy se v přijímacím řízení na střední školy umístila na předních místech.

Na škole pracuje kroužek logických her a šachový kroužek. Naši žáci se zúčastňují Logické olympiády a dalších soutěží v jednotlivých předmětech. 

Každý rok škola pořádá Den plný her, kdy se celá škola se mění ve velikou hernu a všichni žáci i učitelé si užívají netradiční hravé dopoledne. Odpoledne se škola otvírá veřejnosti, děti a jejich rodiče se můžou přijít podívat na ukázky výuky v naší škole, dále si mohou zahrát hry, luštit kvízy a zúčastnit se testování.

Mgr. Jitka Jarolímková
zástupkyně ředitelky
V Rychnově nad Kněžnou, 7. 6. 2017

Den plný her 2018

29.1.2018 Mgr. Radka Polívková | Další informace...

Poslední lednové pondělí patří tradičně na naší škole již několik let oblíbené akci Den plný her. Dopoledne se tělocvična na hlavní budově promění v jednu velkou hernu, kterou projdou všechny třídy 2. stupně. Připravena je celá řada logických a strategických her, další zajímavé deskové hry si přinesli sami žáci, aby je naučili své kamarády i učitele.


Mladý chemik

16.12.2017 Mgr. Libuše Šrámková | Další informace...

12. 12. 2017 se tři žáci naší školy zúčastnili druhého kola soutěže Mladý chemik, kterou pořádá Střední průmyslová škola chemická Pardubice.


Udílení Cen Jaroslava Heyrovského 2017

16.12.2017 Mgr. Radka Polívková, ředitelka ZŠ | Další informace...

Ve čtvrtek 14. 12. 2017 odpoledne byly předány Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského. Laureáti přišli a přijeli všichni, Pavel Turek dokonce až z Cambridge, kde začal letos studovat. Novinkou v programu bylo vystoupení žesťového kvinteta studentů Gymnázia a hudební školy Hl.m.Prahy pod vedením p.Imricha Somaše.


Den exkurzí

1.11.2017 Mgr. Iva Faltysová | Další informace...

Již tradičně žáci 2. stupně absolvovali podzimní Den exkurzí. V rámci jednoho dopoledne máme možnost nahlédnout „pod pokličku“ místních firem a organizací. Navštěvujeme různorodá odvětví, kde se seznamujeme s náplní práce a fungováním jednotlivých pracovišť v daném podniku.


Matematický orienťák

14.10.2017 Mgr. Josef Heřman | Další informace...

Dne 10. 10. 2017 se čtyři žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili Matematického orienťáku, jehož pořadatelem je každoročně Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové. Název soutěže napovídá, že se nejedná jen o matematiku, ale je zapotřebí i orientačních schopností.


Šesťáci na adaptačním kurzu

9.9.2017 Mgr. Iva Faltysová | Další informace...

Poznat své nové spolužáky, třídní učitelku/učitele, zjistit „zákulisní“ informace o škole, naučit se spolupracovat. Tohle všechno, a možná i více, měli za úkol v předešlých třech dnech naši čerství šesťáci.


Klokan na pavilonu

6.5.2017 Tatjana Vrbová | Další informace...

V březnu se 2.C, 3.B a 5.B tradičně zapojily do matematické soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. Druháci a třeťáci soutěžili v kategorii CVRČEK, páťáci v kategorii KLOKÁNEK.


Žáci II. A si hrají se stavebnicí GEOMAG

22.4.2017 Marie Dernerová | Další informace...

Rozvíjí si manuální zručnost, představivost, výtvarné cítění.


» Archiv