ZŠ Svatoplukova, Šternberk

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Svatoplukova 1419/7
Šternberk
785 01


Kontakt

+420 585 013 762
+420 732 832 268

http://www.zssvat.cz


TIP PRO RODIČE

Podívejte se také na prezentaci
Kroužku deskových her, který funguje při naší škole.

ZŠ Svatoplukova je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna ve dvou budovách, kdy první a druhý stupeň sídlí odděleně, ve školním roce 2016/2017 jsme měli 532 žáků. Jedná se o školu s rozšířenou výukou jazyků – anglický jazyk se vyučuje již od 2. ročníku.

Naše škola dlouhodobě spolupracuje se školou ve Švédsku – jedná se o výměnné pobyty žáků obou zemí. Od již druhým rokem spolupracujeme také se základní školou v Levoči na Slovensku. Žáci také mají možnost účastnit se různých poznávacích zájezdů v průběhu roku (např. do Vídně, Německa.)

Na škole funguje žákovský parlament a školní psycholog.

Žáci naší školy se účastní různých typů soutěží – jedná se o Logickou olympiádu, různé soutěže sportovní, matematické i jazykové.

Učitelé jsou zapojeni v různých projektech, v rámci kterých si zvyšují svoji kvalifikaci.

Jednou za dva roky probíhá na škole testování IQ ve spolupráci s Mensou ČR pro zájemce ze školy, ale i pro veřejnost.

Dlouhodobě na škole pracoval Kroužek deskových her určený dětem 1. stupně.

Ve školním roce 2016/2017 pracovaly na škole 4 Kluby logického myšlení a deskových her, ve kterých se scházely děti z 1. i 2. stupně. Díky dotaci Šablony 2016 jsme měli možnost zakoupit nové hry a další materiály. Při hraní různých deskových her si děti procvičovaly pozornost, logické a strategické myšlení, luštily rébusy a různé hádanky. Celoroční práce byla ukončena již tradičním turnajem v deskových hrách.

Informace z Mensy ČR mají rodiče i děti možnost čerpat z časopisu Mensa ČR, který je volně přístupný ve vestibulu školy.

Mgr. Martina Švancarová
učitelka 1. stupně

Mgr. Hana Mádrová
učitelka 1. stupně

Ve Šternberku, 7. 9. 2017

» Archiv