Gymnázium Česká, České Budějovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Česká 142/64
České Budějovice
370 21


Kontakt

+420 386 356 884

http://www.gymceska.cz


Charakteristika školy

Všeobecné a sportovní gymnázium s akcentem na rozvoj potenciálu kognitivně nadaných, motivovaných a sportovně talentovaných žáků. Škola má zhruba 470 žáků, vzdělávají se v ní žáci čtyřletého všeobecného, čtyřletého sportovního a osmiletého všeobecného zaměření.

Každoročně dosahují studenti gymnázia významných úspěchů ve vědomostních a sportovních soutěžích na regionální i republikové úrovni a v roce 2016 obsadila naše studentka 3.místo na celosvětové soutěži v čínském Pekingu - The Beijing Youth Science Creation Competition.

Naše škola se stala v roce 2012 Vzdělávacím centrem Microsoft Partneři ve vzdělávání pro Jihočeský kraj. Od roku 2015 jsme navíc i první střední Referenční školou společnosti Microsoft v ČR. 

Volnočasové aktivity, práce s nadanými žáky

Škola nabízí svým žákům další rozvoj potenciálu širokou nabídkou volnočasových aktivit. Ve školním roce 2015/2016 nabízela naše škola celkem 14 návazných pravidelných každotýdenních aktivit: Divadelní kroužek (2x), kroužek biologie, přírodopisu, florbalu, příprava na zkoušku First Certificate, kroužek AJ (2x), kroužek FJ, pěvecký sbor, Klub deskových her, anglická konverzace s rodilým mluvčím (2x), zeměpisný badatelský klub.

Kromě výše uvedených pravidelných zájmových útvarů ve škole působí Lego NXT klub (nepravidelně – příprava na celorepublikovou soutěž First Lego League). Ve  školním roce  2015/2016 zahájil svou činnost Klub přátel Jihočeského divadla. Kluboví členové navštěvovali představení Jihočeského divadla, která následně ve škole rozebírali po literární a dramatické stránce. Klub je základem rodící se intenzivnější spolupráce s JD, v současné době má již 86 členů. Koncem školního roku vznikl nový školní časopis Magazín 64.

Již 36 let organizuje gymnázium pravidelnou každoroční školní recitační soutěž, žáci jsou zapojeni do celé řady projektů (Connecting Classrooms, Otevřená věda, projekt ve spol. s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a polskou partnerskou školou: Nalézání zmizelých osudů, Běh Olympijského dne, výměnný studentský program EUROREGIO „Gastschuljahr“, Projekt UNESCO „Timeproject“, mezinárodní jazykový projekt „Edison”, Program InGenius apod.) a účastní se pravidelně Logické olympiády. 

Spolupráce s Mensou ČR

Rok 2016 byl zahájen Dnem otevřených dveří na Gymnáziu, kde Mensa představovala spolupráci a zároveň nabídla možnost seznámit se s několika zajímavými hrami. Tyto hry dále provázely celý školní rok na akcích „Odpoledne plné her“.

Na konci března 2016 proběhlo na škole velké testování IQ pro děti i dospělé.

Kromě hraní her a testování uspořádala MS České Budějovice v loňském roce na Gymnáziu dvě zajímavé přednášky. V únoru proběhlo zajímavé téma „Tak trochu jiná humanitární organizace – The Hunger Project“, kde přednášející Dipl. Geol. Arne Springorum MSc. MBA. mimo jiné prozradil, že se za posledních 30 let podařilo snížit počet chronicky hladovějících na Zemi na polovinu. V dubnu pak následovala neméně zajímavá přednáška „Ekonomika daru“. Obě přednášky byly přístupné široké veřejnosti.

Mgr. Vladislava Štoudková
učitelka NJ a ČJ
V Českých Budějovicích, 8. 9. 2016

» Archiv