Sportovní ZŠ Človíček, Praha

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kunická 1568
Praha 10 - Hostivař
102 00


Kontakt

+420 776 143 015

http://www.sportovniskoly.cz/zakladni-skola-hostivar/


TIP PRO RODIČE

Podívejte se také na prezentaci
Sportovní MŠ Človíček, Praha 10 - Hostivař a Sportovní MŠ Človíček, Chocerady, které fungují při naší škole a rovněž spolupracují s Mensou ČR.

Cílem naší Sportovní ZŠ a MŠ Človíček je rozvíjet dítě všestranně dle jeho schopností a možností. Dítě vnímáme jako malého Človíčka, kterému pomáháme růst a učit se v rámci jeho osobnosti. Každý jednotlivý Človíček je pro nás osobnost, u něhož usilujeme o rozvoj jak po stránce pohybové, tak i duševní. Do výchovně-vzdělávacího procesu začleňuejem především aktivity na rozvoj nejen osobnosti dítěte, ale zaměřujeme se především na rozvíjení logického myšlení, které je v dnešní době velmi důležité pro uplatnění se ve společnosti.

Pedagogové naší školy jsou neustále vzděláváni různými školeními, které následně přenášejí do své výuky. S metodou NTC pracují učitelé jak v MŠ, tak i v ZŠ v rámci průběhu dne, kdy je tato metoda propojena s každodenními činnostmi ve škole. Děti v MŠ mají přímo blok NTC, kdy propojují různé charakteristické obrázky pro danou zemi a učí se o ní – od vlajek, přes jídlo, památky, oblečení apod. Nedílnou součástí této metody jsou však i rodiče, kteří jsou z této aktivity nadšení a dělají s dětmi různé referáty, pečou či vaří dětem charakteristické jídlo apod. Navíc letos se rodiče zapojili i do jakési hádací soutěže, kdy na začátku týdne vždy objeví enigmatickou hádanku, nad kterou s dětmi doma přemýšlí. Dokonce se někteří rodiče zapojují tak, že nám hádanky sami vymýšlí a zkouší nejen ostatní děti, ale i pedagogy.

Ve škole žáci díky modernímu vybavení mají možnost objevovat a poznávat sami nové věci. V odpoledních hodinách mají možnost navštěvovat kroužek Věda nás baví, kde si žáci hrají na malé vědce a formou hry objevují nové poznatky. Dále mají možnost navštívit kroužek Programování, kdy žáci pracují v jazyce Scratch a objevují různé možnosti a cesty k řešení problémů. Ve školní družině se žáci dozvídají zajímavosti ze světa objevů a pokusů, ale také legendy a příběhy z české historie nebo např. jak vypadal středověký hrad. Z rukodělných výrobků se žáci naučili vyrábět zvířátka metodou quilling, háčkovat či si ušít kapsičku, peněženku a kabelku.

Rozvoj mimořádně nadaných žáků je zajištěn vytvářením podmínek k rozvíjení jejich nadání zabezpečením dostatku studijního materiálu, přístupu k internetu, individuální prací se žákem a vytvářením podnětného prostředí k rozvoji jejich tvořivosti.

Mgr. Petra Rybáčková
zástupce ředitele pro MŠ
V Praze, 22. 6. 2017

» Archiv