Předškolní brašnička (3. díl): Moje první vysvědčení

Ve třetím dílu ze série „Brašniček“, ryze českých aplikací pro iPad, si děti procvičí některé dovednosti z prvních dvou dílů a vyzkouší si i některé nové typy úkolů.

Věková kategorie: předškolní věk
Platforma: iOS (iPad)


AutorAutor: Jan Friml


Třetí díl brašničkové trilogie volně navazuje na dva předchozí díly. Zábavnou formou prověřuje dovednosti, které si dítě procvičilo v předchozích dvou brašničkách. Před zahájením hry je potřeba vybrat obtížnost (lehká / střední / těžká). Roztočením barevného kola si dítě vybírá náhodné úkoly a jejich plněním postupně sbírá „známky“ na své první „vysvědčení“. Příjemným bonusem je možnost pořízení aktuální fotografie a uložení celého „vysvědčení“ do aplikace Photos, která je součástí každého iPadu.

Během hry dítě nevědomky generuje údaje o tom, které činnosti zvládá bez zaváhání a které mu naopak příliš nejdou. Rodič si může později výsledky zobrazit a na jejich základě se rozhodnout, které typy úkolů dítěti „vypne“ a které mu naopak ponechá, aby se v dané dovednosti dále zdokonalovalo.

Aplikace pro iPad je opět určena předškolním dětem ve věku 3-6 let. Veselá grafika a jednoduché ovládání jsou citlivě navrženy s ohledem na věk předškoláků. Autoři při návrhu a realizaci aplikace úzce spolupracovali se zkušenými pedagogy. Ve třetím dílu série je k dispozici celkem 10 typů her (většina z nich se objevila v prvním či druhém dílu):

  • vizuální paměť - na ploše se na několik sekund objeví obrázek (v nejtěžší úrovni několik obrázků v různé vzájemné pozici), dítě má pak za úkol umístit obrázek/obrázky z boční lišty do původního místa
  • sestavování skládaček ze čtvercových dílků v několika stupních obtížnosti
  • počítání předmětů, jednoduché matematické příklady
  • odlišný prvek v řadě - nalezení odlišného tvaru mezi předměty, které jsou na první pohled totožné
  • zvukové pexeso - trénuje sluchovou paměť: v nejjednodušší úrovni zazní jeden zvuk, dítě pak vybírá obrázek zvířete či předmětu, od kterého zvuk pochází; v těžších úrovních zazní několik zvuků po sobě, dítě si musí jejich sekvenci zapamatovat a pak správně umístit obrázky do příslušných políček
  • grafomotorika - trénování základních tvarů (vodorovné, svislé a šikmé čáry, vlnovky, jednoduché kombinace těchto tvarů) i velkých tiskacích písmen
  • tvary - rozpoznání a přiřazení správné siluety (obrysu) k danému obrázku
  • logické řady - rozpoznání a přiřazení správného symbolu do jednoduché logické řady
  • orientace v mřížce - úkolem je spojit body přesně podle předkresleného vzoru
  • bludiště - zcela nový typ úkolu; cílem je poskládat předložené tvary tak, aby se myška dostala k sýru

Po dokončení každého úkolu dítě okamžitě pozná, zda jeho odpověď byla správná (obrázek nadšeného panáčka s palci nahoru) či špatná (obrázek panáčka s „nakyslým“ výrazem ve tváři); vše je doprovázeno jednoznačnými zvukovými efekty. V případě špatné odpovědi se úkol zobrazí znovu, dítě se tak může poučit ze své předchozí chyby.

Prohlédněte si ukázku na YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=nYHwak0C-3U

URL URL: https://itunes.apple.com/cz/app/predskolni-brasnicka-moje/id739028063?mt=8

Předškolní brašnička: Moje první vysvědčení (Jan Friml)
5.3.2014
Výběr obtížnosti na začátku hry
Výběr obtížnosti na začátku hry
Roztočte barevné kolo ...
Roztočte barevné kolo ...
... a dostanete náhodně vybraný typ úkolu
... a dostanete náhodně vybraný typ úkolu
Vizuální paměť (předloha se objeví na dobu několika sekund)
Vizuální paměť (předloha se objeví na dobu několika sekund)
Vizuální paměť (zadání úkolu)
Vizuální paměť (zadání úkolu)
Skládačka ze čtvercových dílků
Skládačka ze čtvercových dílků
Počítání předmětů, jednoduchý příklad na sčítání
Počítání předmětů, jednoduchý příklad na sčítání
Odlišný prvek v řadě
Odlišný prvek v řadě
Sluchová paměť
Sluchová paměť
Nácvik psaní velkých tiskacích písmen: barevné šipky napovídají pořadí i směr
Nácvik psaní velkých tiskacích písmen: barevné šipky napovídají pořadí i směr
Nácvik psaní velkých tiskacích písmen: průběh řešení úkolu
Nácvik psaní velkých tiskacích písmen: průběh řešení úkolu
Rozpoznání a přiřazení správné siluety
Rozpoznání a přiřazení správné siluety
Logické řady
Logické řady
Orientace v mřížce
Orientace v mřížce
Bludiště - zadání úkolu
Bludiště - zadání úkolu
Bludiště - úkol těsně před vyřešením
Bludiště - úkol těsně před vyřešením
Vysvědčení dítěte
Vysvědčení dítěte
Statistika úspěšnosti pro rodiče
Statistika úspěšnosti pro rodiče

Poslední úprava: 27.9.2017
Zpět