Mensovní seminář pro nadané – květen 2017

Zveme nadané studenty ve věku 13–19 let na pětidenní seminář zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky. Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj projeví zájem (tzn. nemusí být členy Mensy).

Václav Brázda, Bohumil Culek, Vladimír Němec, Martin Novák, Eva Schmidová, Martin Sedláček, Radovan Soušek, Oktavián Strádal, Jana Škrabánková, Aleš Šmejda, Pavel Švanda a další
25.5.2017, 10:30  —  29.5.2017, 15:00
3770 Kč (při registraci do 7. 4. 2017)
Hotel Kapitán, Ústupky 120, Seč

Přihlašujte se prosím co nejdříve, počet míst je omezen (přihlašovací formulář naleznete dole). V případě, že počet přihlášených překročí kapacitu semináře (60 míst), může organizátor vybrat účastníky na základě umístění v soutěžích, studijních výsledků či testování IQ (v takovém případě bychom Vás dodatečně požádali o zaslání podkladů).

Termín, místo

 • Termín: čtvrtek 25. 5. 2017 – pondělí 29. 5. 2017
 • Místo: Hotel Kapitán, Ústupky 120, Seč (mapy.cz)
 • Sraz účastníků: čtvrtek 25. 5. 2017 v 10:30, na vlakovém nádraží Pardubice, hl. n.
 • Ukončení: pondělí 29. 5. 2017 v 15:00, na vlakovém nádraží Pardubice, hl. n.

Program

 • Celý program je zaměřený na rozšíření obzorů v oblasti technických oborů a přírodních věd.
 • Na přednáškové bloky budou účastníci rozděleni do dvou věkových skupin, abychom mohli obsah přednášek lépe zacílit.
 • Na teambuildingové aktivity a další program budou účastníci naopak věkově promícháni do družstev, aby se vzájemně obohatili a spřátelili.
 • Seminář je pořádán ve spolupráci s Dopravní fakultou Jana Pernera, Univerzita Pardubice. Kromě dopravní fakulty navštívíme také Výukové a výzkumné centrum v dopravě.
 • Poslední den semináře absolvujeme exkurzi v podniku Synthesia, a. s. a celý seminář ukončíme sladkým překvapením.

​Plánované přednášky

 • prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. - Mechanika jízdy kolejovych vozidel
 • doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D. - Spolehlivost, životnost, ocelové konstrukce
 • doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D. - Materiály, technologie, třeba i lepidla
 • Ing. Aleš Šmejda, Ph.D. - Exogení procesy, sesuvy, svahové pohyby
 • doc. Ing. Oktavián Strádal, Ph.D. - Simulace spojitého mechanického systému
 • doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. - Kritická infrastruktura státu, mostní provizoria
 • doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D. prof. h.c. - Aerodynamika a mechanika letu letadla
 • Ing. Martin Novák, Ph.D. - Konstrukce dopravních letadel, bez motoru v oblacích
 • Prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D. - Materiálové analýzy, fraktografie
 • doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. - Chemické výpočty jasně a přehledně, Speciální teorie relativity
 • doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. - Molekulární biologie
 • Ing. Bc. Pavel Kapler, Ph.D. - Česká vědecká stanice J.G. Mendela, Antarktida
 • Ing. Tomáš Blumenstein - Infrastruktura ve městě, technické zařízení budov
 • Ing. Martin Sedláček - 3D tisk
 • a další

Cena

 • Cena je 3770 Kč za účastníka (při registraci do 7. 4. 2017). Při registraci od 8. 4. 2016  se cena zvyšuje o 347 Kč, tzn. na 4117 Kč.
 • Obsahuje ubytování s plnou penzí, svačinami a pitným režimem, autobusovou dopravu z/do Pardubic, ceny za soutěže, veškerý program včetně přednášek a exkurzí.
 • Současně s registrací pošlete prosím celou částku na účet č. 2700060273 / 2010 (Fio banka). Jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo, které jste vyplnili v přihlášce. Do zprávy pro příjemce vepište jméno přihlášeného účastníka (popř. více účastníků, platíte-li za více osob).

Kontakt

Seminář pořádá Mensa České republiky:

 • Ing. Hana Kalusová, +420 777 004 678, hana.kalusova@mensa.cz
 • Ing. Martin Sedláček
 • Eva Sedláčková
 • Filip Oplt
 • Dotazy prosím pište na e-mail seminar@mensa.cz nebo volejte na telefon +420 777 004 678

Související odkazy

Přihlášky

 • Přihláška se stává závaznou až po úhradě registračního poplatku. Prosíme Vás o odeslání částky nejpozději 7. dubna 2017.

 Přihlašovací formulář 
Jméno a příjmení
E-mail
Telefon
Rodiče: e-mail, telefon
Škola včetně adresy
Datum narození
Poznámka
 

Odesláním této přihlášky udělujete souhlas se zpracováním a uchováním takto poskytnutých osobních údajů Mensou ČR. Poskytnuté údaje slouží pouze k organizačnímu zajištění výše uvedené akce, nebudou poskytnuty třetí osobě. Požádáte-li o jejich odstranění, budou po ukončení akce vymazány. Souhlas udělujete na dobu neurčitou a jeho poskytnutí je dobrovolné. Právo na přístup k informacím o zpracování osobních údajů, jejich opravu, doplnění či likvidaci a práva při vzniku jiné než majetkové újmy při zpracování osobních údajů se řídí ust. § 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vezměte na vědomí, že na akcích je obvyklé pořizování fotografií, ty bývají umístěny ve veřejné fotogalerii Mensy ČR, Vaše jméno a příjmení může být rovněž zveřejněno ve veřejném seznamu přihlášených. Dle stanov Mensy ČR musí účastníci akcí respektovat pravidla stanovená organizátorem.

Seznam přihlášených:

 1. Richard Veselý (vloženo 12.3.2017, 19:34:24)
 2. Sebastien Zikmund (vloženo 12.3.2017, 19:38:37)
 3. Adéla Bierská (vloženo 12.3.2017, 19:43:17)
 4. Adam Holda (vloženo 12.3.2017, 21:22:38)
 5. Lucie Ambrožová (vloženo 13.3.2017, 18:43:22)
 6. Vojtěch Turland (vloženo 15.3.2017, 8:53:22)
 7. Vojtěch Titěra (vloženo 15.3.2017, 18:39:33)
 8. Ngoc Hung Hoang (vloženo 15.3.2017, 22:21:15)
 9. Veronika Hochmanová (vloženo 16.3.2017, 16:58:30)
 10. Lada Doležalová (vloženo 16.3.2017, 19:38:25)
 11. Jakub Svoboda (vloženo 17.3.2017, 6:42:41)
 12. Michal Vaverka (vloženo 17.3.2017, 8:24:52)
 13. Šárka Míchalová (vloženo 17.3.2017, 16:59:24)
 14. Jáchym Štěrba (vloženo 17.3.2017, 18:43:10)
 15. Jan Stoklasa (vloženo 18.3.2017, 8:59:36)
 16. Antonín Gazda (vloženo 18.3.2017, 9:24:13)
 17. Veronika Velichová (vloženo 18.3.2017, 19:15:02)
 18. František Tichý (vloženo 19.3.2017, 10:23:27)
 19. Adam Bědroň (vloženo 19.3.2017, 19:32:56)
 20. Ondřej Hladůvka (vloženo 19.3.2017, 20:54:43)
 21. Jindřich Matuška (vloženo 20.3.2017, 6:53:50)
 22. Eliška Beranová (vloženo 20.3.2017, 10:00:38)
 23. Štěpán Civín (vloženo 20.3.2017, 10:33:05)
 24. Vojtěch Janáč (vloženo 20.3.2017, 21:52:33)
 25. Mikuláš Nesládek (vloženo 20.3.2017, 23:26:55)
 26. Sebastian Sedlár (vloženo 21.3.2017, 20:50:27)
 27. Simon Williams (vloženo 21.3.2017, 20:57:50)
 28. Vít Dvořák (vloženo 23.3.2017, 19:06:05)
 29. Veronika Hluší (vloženo 23.3.2017, 20:56:11)
 30. Martin Hluší (vloženo 23.3.2017, 21:01:34)
 31. Ondřej Švásta (vloženo 24.3.2017, 14:34:36)
 32. Jana Spurná (vloženo 24.3.2017, 18:42:11)
 33. Barbora Žurková (vloženo 25.3.2017, 22:09:13)
 34. Lukáš Nevrkla (vloženo 26.3.2017, 10:20:22)
 35. Ondřej Kratochvíl (vloženo 27.3.2017, 6:46:03)
 36. Vítězslav Kříž (vloženo 27.3.2017, 19:09:54)
 37. Martin Orság (vloženo 28.3.2017, 18:32:10)
 38. Robert Gemrot (vloženo 28.3.2017, 20:27:43)
 39. Jitka Vysloužilová (vloženo 28.3.2017, 20:34:49)
 40. Adam Huleš (vloženo 29.3.2017, 16:33:16)
 41. Monika Kotyková (vloženo 29.3.2017, 17:47:04)
 42. Jakub Hlaváček (vloženo 30.3.2017, 12:05:23)
 43. Vojtěch Čavojský (vloženo 30.3.2017, 21:27:44)
 44. Ondřej Hylena (vloženo 31.3.2017, 6:42:37)
 45. Jan Hubert Pavelka (vloženo 1.4.2017, 20:49:36)
 46. Martin Osowski (vloženo 3.4.2017, 17:31:36)
 47. Filip Brukner (vloženo 4.4.2017, 17:09:27)
 48. Anna Dolejšová (vloženo 4.4.2017, 20:10:07)
 49. Jakub Pařenica (vloženo 5.4.2017, 17:39:55)
 50. Michal Jaroš (vloženo 6.4.2017, 17:28:13)
 51. Šimon Šindelář (vloženo 7.4.2017, 22:13:16)
 52. František Hep (vloženo 7.4.2017, 22:25:29)
 53. Lucie Kunčarová (vloženo 13.4.2017, 20:29:20)
 54. Tomáš Podzimek (vloženo 24.4.2017, 11:30:42)
 55. Zdeněk Hartman (vloženo 24.4.2017, 12:34:16)
 56. Ondřej Chmelík (vloženo 2.5.2017, 23:11:33)
 57. Hana Pasková (vloženo 5.5.2017, 20:16:32)
 58. Tadeáš Bém (vloženo 15.5.2017, 8:45:51)
 59. Kateřina Langrová (vloženo 19.5.2017, 7:58:22)

Zpět