Mensa NTC Learning I – Úvod do metody (Praha, 30. května 2017)

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.

Mgr. Dana Havlová, Mgr. et Mgr. Michaela Rinková
30.5.2017, 10:00  —  30.5.2017, 15:30
950 Kč
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Mensa NTC Learning je systémový metodický projekt pro učitele předškolních zařízení. Pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku.

POZOR! Plánujete-li se zúčastnit tohoto kurzu, je nutné vyplnit elektronickou přihlášku (dole). Bez vyplněné elektronické přihlášky v dostatečném předstihu před konáním kurzu nelze na kurz nikoho přijmout. Vyplňte prosím obě části elektronické přihlášky: jak kontaktní údaje na Vaši MŠ, tak „hromadnou“ přihlášku, pomocí které můžete přihlásit jednu či více učitelek v rámci jediné přihlášky.

Anotace kurzu

Související odkazy

 

 

 


 Přihlašovací formulář 
Název školy, organizace, popř. jméno soukromé osoby (údaj pro fakturu)
IČO (údaj pro fakturu)
DIČ (údaj pro fakturu; uveďte prosím v případě, že jste plátcem DPH)
Úplná adresa (údaj pro fakturu)
Kontaktní osoba (jméno a příjmení)
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail
Poznámka
 
HROMADNÁ PŘIHLÁŠKA
Jméno, příjmení, titul(y)Datum narození
 

Odesláním této přihlášky udělujete souhlas se zpracováním a uchováním takto poskytnutých osobních údajů Mensou ČR. Poskytnuté údaje slouží pouze k organizačnímu zajištění výše uvedené akce, nebudou poskytnuty třetí osobě. Požádáte-li o jejich odstranění, budou po ukončení akce vymazány. Souhlas udělujete na dobu neurčitou a jeho poskytnutí je dobrovolné. Právo na přístup k informacím o zpracování osobních údajů, jejich opravu, doplnění či likvidaci a práva při vzniku jiné než majetkové újmy při zpracování osobních údajů se řídí ust. § 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vezměte na vědomí, že na akcích je obvyklé pořizování fotografií, ty bývají umístěny ve veřejné fotogalerii Mensy ČR, Vaše jméno a příjmení může být rovněž zveřejněno ve veřejném seznamu přihlášených. Dle stanov Mensy ČR musí účastníci akcí respektovat pravidla stanovená organizátorem.

Seznam přihlášených:

 1. přihláška (účastník, vloženo 27.3.2017, 15:55:28)
 2. přihláška (účastník, vloženo 27.3.2017, 16:16:44)
 3. přihláška (účastník, vloženo 27.3.2017, 16:28:23)
 4. přihláška (účastník, vloženo 27.3.2017, 17:34:26)
 5. přihláška (účastník, účastník, vloženo 29.3.2017, 10:09:46)
 6. přihláška (účastník, účastník, vloženo 29.3.2017, 10:09:56)
 7. přihláška (účastník, vloženo 4.4.2017, 12:17:56)
 8. přihláška (vloženo 4.4.2017, 15:49:12)
 9. přihláška (vloženo 4.4.2017, 20:42:34)
 10. přihláška (účastník, vloženo 7.4.2017, 21:43:14)
 11. přihláška (účastník, vloženo 11.4.2017, 12:41:46)
 12. přihláška (účastník, účastník, vloženo 15.4.2017, 23:04:58)
 13. přihláška (účastník, vloženo 20.4.2017, 20:59:49)
 14. přihláška (účastník, účastník, vloženo 21.4.2017, 13:02:36)
 15. přihláška (účastník, vloženo 22.4.2017, 20:55:20)
 16. přihláška (vloženo 24.4.2017, 12:43:31)
 17. přihláška (účastník, vloženo 18.5.2017, 11:46:00)
 18. přihláška (účastník, vloženo 24.5.2017, 11:36:23)
 19. přihláška (účastník, vloženo 24.5.2017, 18:14:16)

Zpět