Podporujeme nadané děti pro budoucnost (Hradec Králové, 11. října 2017)

Vzdělávací seminář pro ředitele a zástupce škol v rámci projektu Supporting Gifted Children for the Future.

Účast na semináři je bezplatná.

Seminář je propojen se Systémem podpory nadání, koordinovaným NIDV MŠMT.

Ing. Kateřina Venclová, Mgr. Markéta Palečková
11.10.2017, 13:00  —  11.10.2017, 16:00
0 Kč
zasedací místnost č. 94 (2. patro), Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové

KE STAŽENÍ

Supporting Gifted Children for the Future

letáček ( 414 kB)

On-line přihláška

V rámci semináře se dozvíte:

 • proč nadaný žák nemusí vždy být ten nejvzornější ze třídy
 • proč je důležité podporovat nadané děti
 • jak s podporou nadaných žáků na škole začít
 • které metody práce s nadanými volit
 • kde hledat další informace, materiály a odbornou pomoc.

Generálním partnerem projektu je společnost Verder.

Přihlášky

Přihlašujte se prosím on-line, přihlašovací formulář naleznete níže. Do přihlášky můžete uvést i Vaše případné dotazy na lektory.

Kontakt

E-mail: future@mensa.cz
Tel.: +420 603 726 030

Související odkazy


 Přihlašovací formulář 
Jméno, příjmení, popř. titul(y)
Název školy, organizace
Pracovní pozice, funkce
E-mail
Telefon
Poznámka
Vaše dotazy
 

Odesláním této přihlášky udělujete souhlas se zpracováním a uchováním takto poskytnutých osobních údajů Mensou ČR. Poskytnuté údaje slouží pouze k organizačnímu zajištění výše uvedené akce, nebudou poskytnuty třetí osobě. Požádáte-li o jejich odstranění, budou po ukončení akce vymazány. Souhlas udělujete na dobu neurčitou a jeho poskytnutí je dobrovolné. Právo na přístup k informacím o zpracování osobních údajů, jejich opravu, doplnění či likvidaci a práva při vzniku jiné než majetkové újmy při zpracování osobních údajů se řídí ust. § 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vezměte na vědomí, že na akcích je obvyklé pořizování fotografií, ty bývají umístěny ve veřejné fotogalerii Mensy ČR, Vaše jméno a příjmení může být rovněž zveřejněno ve veřejném seznamu přihlášených. Dle stanov Mensy ČR musí účastníci akcí respektovat pravidla stanovená organizátorem.

Seznam přihlášených:

 1. Alena Hradílková, Mgr. (vloženo 4.9.2017, 9:18:56)
 2. Zdeňka Hartingerová (vloženo 4.9.2017, 9:49:26)
 3. Ilona Hojná PaedDr. (vloženo 4.9.2017, 12:28:15)
 4. František Obr (vloženo 5.9.2017, 10:26:38)
 5. Pavel Hebelka (vloženo 5.9.2017, 14:24:42)
 6. Mgr. Milan Kučera (vloženo 6.9.2017, 15:49:38)
 7. Eduard Hlávka (vloženo 12.9.2017, 11:49:50)
 8. Petr, Lehký, Mgr. Bc. (vloženo 20.9.2017, 7:23:37)
 9. Roman Polda (vloženo 20.9.2017, 7:32:11)
 10. Hana Hájková (vloženo 20.9.2017, 8:05:25)
 11. Jiří Šimek, Mgr (vloženo 20.9.2017, 8:27:30)
 12. Jaroslava Bímová,Mgr. (vloženo 21.9.2017, 9:29:45)
 13. Helena Fikarová (vloženo 22.9.2017, 18:45:35)
 14. Libuše Ježková (vloženo 22.9.2017, 18:46:12)
 15. Michaela Hejcmanová, Mgr. (vloženo 25.9.2017, 13:01:22)
 16. Michaela Bubeníčková (vloženo 2.10.2017, 21:51:08)
 17. Alice Petrovická, Mgr. (vloženo 3.10.2017, 13:14:55)
 18. Miroslava Hlávková, Mgr. (vloženo 7.10.2017, 18:50:14)

Zpět