Mensa NTC Learning II – Rozšíření metody (Praha, 22. května 2018)

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.

Mgr. Dana Havlová, Mgr. et Mgr. Michaela Rinková
22.5.2018, 10:00  —  22.5.2018, 16:00
950 Kč
ČVUT – CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

Mensa NTC Learning je systémový metodický projekt pro učitele předškolních zařízení. Pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku.

POZOR! Plánujete-li se zúčastnit tohoto kurzu, je nutné vyplnit elektronickou přihlášku (dole). Bez vyplněné elektronické přihlášky v dostatečném předstihu před konáním kurzu nelze na kurz nikoho přijmout. Vyplňte prosím obě části elektronické přihlášky: jak kontaktní údaje na Vaši MŠ, tak „hromadnou“ přihlášku, pomocí které můžete přihlásit jednu či více učitelek v rámci jediné přihlášky.

Anotace kurzu

Související odkazy

 

 

 


::: kapacita vyčerpána, další přihlášení jsou pouze náhradníci :::
 Přihlašovací formulář 
Název školy, organizace, popř. jméno soukromé osoby (údaj pro fakturu)
IČO (údaj pro fakturu)
DIČ (údaj pro fakturu; uveďte prosím v případě, že jste plátcem DPH)
Úplná adresa (údaj pro fakturu)
Kontaktní osoba (jméno a příjmení)
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail
Poznámka
 
HROMADNÁ PŘIHLÁŠKA
Jméno, příjmení, titul(y)Datum narození
 

Odesláním této přihlášky udělujete souhlas se zpracováním a uchováním takto poskytnutých osobních údajů Mensou ČR. Poskytnuté údaje slouží pouze k organizačnímu zajištění výše uvedené akce, nebudou poskytnuty třetí osobě. Požádáte-li o jejich odstranění, budou po ukončení akce vymazány. Souhlas udělujete na dobu neurčitou a jeho poskytnutí je dobrovolné. Právo na přístup k informacím o zpracování osobních údajů, jejich opravu, doplnění či likvidaci a práva při vzniku jiné než majetkové újmy při zpracování osobních údajů se řídí ust. § 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vezměte na vědomí, že na akcích je obvyklé pořizování fotografií, ty bývají umístěny ve veřejné fotogalerii Mensy ČR, Vaše jméno a příjmení může být rovněž zveřejněno ve veřejném seznamu přihlášených. Dle stanov Mensy ČR musí účastníci akcí respektovat pravidla stanovená organizátorem.

Seznam přihlášených:

 1. přihláška (účastník, účastník, účastník, vloženo 4.4.2018, 13:30:48)
 2. přihláška (účastník, vloženo 4.4.2018, 13:41:36)
 3. přihláška (účastník, vloženo 4.4.2018, 14:21:53)
 4. přihláška (účastník, vloženo 4.4.2018, 14:35:43)
 5. přihláška (účastník, vloženo 4.4.2018, 15:14:09)
 6. přihláška (účastník, účastník, účastník, vloženo 4.4.2018, 17:30:27)
 7. přihláška (účastník, vloženo 4.4.2018, 21:57:03)
 8. přihláška (účastník, vloženo 5.4.2018, 8:06:56)
 9. přihláška (účastník, vloženo 5.4.2018, 9:46:33)
 10. přihláška (účastník, vloženo 5.4.2018, 10:19:33)
 11. přihláška (účastník, účastník, vloženo 5.4.2018, 14:21:51)
 12. přihláška (účastník, účastník, vloženo 5.4.2018, 16:44:06)
 13. přihláška (účastník, vloženo 7.4.2018, 18:28:32)
 14. přihláška (vloženo 10.4.2018, 20:06:55)
 15. přihláška (účastník, vloženo 11.4.2018, 9:33:53)
 16.  
   
   
 17. přihláška (účastník, účastník, vloženo 11.4.2018, 13:39:25)
 18. přihláška (účastník, účastník, vloženo 13.4.2018, 13:26:05)

Zpět