Mensa NTC Learning – Přednáška pro rodiče (Ostrava, 18. března 2016)

Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména skutečnost, že 75 % neuronových spojů - synapsí - vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje důležitost systematické stimulace mozku v předškolním věku. Tato informativní přednáška určená rodičům nabízí ucelenou sadu takovýchto stimulací od motorických cvičení přes práci s abstraktními symboly, jejich třídění a tvoření asociací, na což následně  navazují např. enigmatické hádanky zaměřené na rozvoj divergentního myšlení. Zmíněny budou rovněž časté rodičovské chyby, které neprospívají správnému rozvoji dítěte.

Ing. Hana Kalusová
18.3.2016, 16:00  —  18.3.2016, 19:00
500 Kč
ZŠ a MŠ Monty School, Španielova 6227/3, 708 00 Ostrava - Poruba

Všechny děti zapojené do tohoto programu mají šanci zvýšit svůj intelektový potenciál a tím i prostor pro budoucí úspěšné uplatnění.

Autor metody Ranko Rajović je lékař, zakladatel Mensy v několika zemích bývalé Jugoslávie, byl dlouholetým předsedou Mensy Srbsko, je členem komise Mensy International pro nadané děti, přednáší na šesti fakultách a je spolupracovníkem UNICEF. Program úspěšně rozšiřuje po mnoha zemích Evropy.

Délka přednášky: 3 hodiny

Související odkazy


 Přihlašovací formulář 
Jméno a příjmení
Kontaktní adresa
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail
Věk dítěte
Poznámka
 

Odesláním této přihlášky udělujete souhlas se zpracováním a uchováním takto poskytnutých osobních údajů Mensou ČR. Poskytnuté údaje slouží pouze k organizačnímu zajištění výše uvedené akce, nebudou poskytnuty třetí osobě. Požádáte-li o jejich odstranění, budou po ukončení akce vymazány. Souhlas udělujete na dobu neurčitou a jeho poskytnutí je dobrovolné. Právo na přístup k informacím o zpracování osobních údajů, jejich opravu, doplnění či likvidaci a práva při vzniku jiné než majetkové újmy při zpracování osobních údajů se řídí ust. § 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vezměte na vědomí, že na akcích je obvyklé pořizování fotografií, ty bývají umístěny ve veřejné fotogalerii Mensy ČR, Vaše jméno a příjmení může být rovněž zveřejněno ve veřejném seznamu přihlášených. Dle stanov Mensy ČR musí účastníci akcí respektovat pravidla stanovená organizátorem.

Seznam přihlášených:

 1. přihláška (vloženo 15.1.2016, 12:17:06)
 2. přihláška (vloženo 15.1.2016, 13:58:52)
 3. přihláška (vloženo 15.1.2016, 14:15:06)
 4. přihláška (vloženo 17.1.2016, 9:09:12)
 5. přihláška (vloženo 27.1.2016, 21:41:07)
 6. přihláška (vloženo 3.3.2016, 20:31:28)
 7. přihláška (vloženo 14.3.2016, 13:36:18)
 8. přihláška (vloženo 14.3.2016, 13:37:14)
 9. přihláška (vloženo 14.3.2016, 22:41:00)
 10. přihláška (vloženo 17.3.2016, 12:31:13)
 11. přihláška (vloženo 8.8.2016, 14:28:08)
 12. přihláška (vloženo 7.1.2017, 13:44:11)

Zpět