Krajské semifinále Logické olympiády 2009 v Ústeckém kraji

Jana Štefaniková

Přívětivá budova Obchodní akademie v Ústí nad Labem-Střekově hostila v pátek 6. listopadu 2009 desítky zvědavých i zvídavých dětí z celého kraje. Mezi desátou a dvanáctou hodinou mohly děti v testovací soutěži ukázat, jak dobré mají logické uvažování.


Přibližně v tom samém okamžiku probíhla podobná klání i v dalších krajských městech v celé ČR. Logickou olympiádu pro děti z celé země takto zorganizovala Mensa České republiky. O tom, že to byla akce opravdu celorepubliková, svědčí i fakt, že předchozího postupového kola, které bylo internetové, se v celé republice účastnilo více jak 10 000 dětí!

Žačky a žáci byli rozděleni do dvou základních soutěžních kategorií. V jedné byly děti z 1.–5. tříd základních škol, a ve druhé pak mládež z 1.–4. ročníků škol středních. V Ústeckém kraji postoupilo na základě dosavadních výsledků do krajského kola 50 nejlepších z obou zmíněných soutěžních skupin, celkem tedy bylo v krajském městě očekáváno 100 mladých, intelektuálně nadaných dětí.

Vzhledem k tomu, že testovací otázky nevyžadují faktografické znalosti, tak mezi nejlepšími se v Ústí představily děti opravdu všech ročníků škol! V pěkné aule školy je přivítala nejdříve paní ředitelka ing. Zdeňka Králová. Nejmladší účastník, prvňáček Štěpán Kostelník z Klášterce nad Ohří, si následně odnesl malý upomínkový předmět. Děti se také v úvodu dozvěděly základní fakta o Mense ČR a po vyslechnutí pravidel psaní soutěžních logických testů se rozešly do několika tříd k vlastnímu psaní. Obdržely postupně dva testy, na každý měly omezený časový limit. Za odměnu pak všechny děti obdržely účastnický diplom.

Po vyhodnocení testů postoupí tři žáci ZŠ a devět žáků SŠ do slavnostního finále mezi 200 nejlepších z celé ČR. Dne 30. listopadu se v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze rozhodne o celkových vítězích Logické olympiády 2009. Věřme, že podchycení talentu takovýchto dětí bude přínosné nejen pro ně samé, ale i pro budoucnost širší společnosti.

Související odkazy

14.11.2009


Zpět