Krajské kolo Logické olympiády 2011 v Karlových Varech

Petr Čavojský

Jakub Červeňák, Tereza Šmídová a Martin Olič zvítězili ve svých kategoriích v krajském kole Logické olympiády v Karlových Varech, které se konalo 4. listopadu 2011 v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary.


Krajské kolo Logické olympiády pořádané místní skupinou se konalo v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary. Za pomoc s pronájmem děkuji pracovníkům krajského úřadu. Tentokrát se všichni sešli v pátek 4. listopadu 2011.

Logická olympiáda je soutěž založená na řešení logických úloh a je rozdělena do kategorií podle věku soutěžících. Účastníky se tak stali žáci prvního stupně základních škol (A), druhého stupně základní škol a víceletých gymnázií (B) a studenti středních škol (C). Postupující z krajského kola čekal postup do celostátního finále.

Samotná soutěž je rozdělena do tří kol. Prvního, nominačního kola se účastní žáci, kteří se do soutěže včas přihlásili. Soutěžící řeší úlohy samostatně na počítači, doma nebo ve škole. Nominačního kola se letos zúčastnilo více než 32 000 žáků a studentů z celé České republiky, z toho bylo 1 181 soutěžících z našeho kraje (což je o 500 více než loni). Do druhého, krajského kola pak postoupilo 50 nejúspěšnějších řešitelů v každé kategorii. Zde soutěžící zdolávali nejdříve tzv. otevřené logické úlohy, kdy se hodnotí správný postup řešení, a poté uzavřené úlohy, v nichž vybírali správnou odpověď z nabízených šesti možností. Zadání těchto úloh bylo promítáno na projekční plátno v poměrně krátkých časových intervalech, takže se soutěžící již nemohli vracet zpět k dořešení úkolu.

Pro nejlepších dvacet řešitelů v každé kategorii byly připraveny krásné ceny, např. MP3, deskové hry, jako např. Osadníci z Katanu, Carcassone, Poker, Ubongo, nebo dres HC Energie Karlovy Vary. Hlavní cenou byly moderní elektronické čtečky knih značky Kindle.

Vítězi v kategorii A se stali

  • 1. Jakub Červeňák, ZŠ jazyků Karlovy Vary
  • 2. Nora Prokešová, ZŠ Dukelských hrdinů Karlovy Vary
  • 3. Johanka Sadílková, ZŠ J. A. Komenského Karlovy Vary

V kategorii B se stali vítězi

  • 1. Tereza Šmídová, První české gymnázium Karlovy Vary
  • 2. Denisa Antošová a 3. Petr Pavelka, oba ze ZŠ Jana Amose Komenského Karlovy Vary

V kategorii C zvítězili

  • 1. Martin Olič, SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary
  • 2. Lucie Dušková, Gymnázium a OA Chodov
  • 3. Jiří Kutlák, Gymnázium Cheb

Do třetího, celostátního kola postupuje z krajského kola celkem sedm úspěšných soutěžících – dva žáci z kategorie A, dva žáci z kategorie B a tři studenti z kategorie C.

Za skvělou připravenost žáků a studentů je potřeba poděkovat všem zapojeným školám. Především pak jejich ředitelům a učitelům, kteří s dětmi pravidelně pracují a pomáhají rozvíjet jejich logické schopnosti.

Dále děkuji všem sponzorům, kteří se podíleli na financování Logické olympiády v Karlovarském kraji, a Gymnáziu, základní škole a mateřské škole Mánesova Sokolov za vynikající pomoc při organizování krajského kola LO. A nesmím zapomenout na ty, co počítali, zapisovali a vyhodnocovali testy – JUDr. Ronalda Němce, Pavla Berana, Mgr. Josefa Kuttnera a Lenku Kelucovou.

Záštitu nad krajským kolem převzal člen Rady Karlovarského kraje Vratislav Emler.

Související odkazy

13.11.2011


Zpět