Logická olympiáda 2011 zná své vítěze

Zuzana Poláková

V pondělí 28. 11. 2011 se poslanecká sněmovna jako již tradičně stala dějištěm finále Logické olympiády. Lavice obvykle obsazované poslanci v ten den zcela zaplnily děti natěšené na příklady a logické hříčky, které jim organizační tým připravil.


finále Logické olympiády 2011: zahájení Petrem TluchořemZáštitu nad konáním převzal poslanec pan Petr Tluchoř, člen Mensy ČR, kterému tímto mnohokrát děkujeme. Ve svém úvodním proslovu vyjádřil přesvědčení, že inteligence není na obtíž a to, že jsou zúčastněné děti inteligentní, jim skýtá velké uplatnění v životě, a zároveň malým i větším účastníkům popřál hodně úspěchů v soutěži.

Zuzana Poláková, která v organizačním týmu Logické olympiády měla na starost komunikaci, uvedla přesná čísla: „Letos se do soutěže zaregistrovalo ve třech kategoriích 32 300 žáků a studentů základních a středních škol, kteří byli postupně vyřazováni v nominačních a krajských kolech.“ Do poslaneckých lavic pak usedlo a finále se zúčastnilo 197 nejúspěšnějších řešitelů krajských kol, z původního obrovského počtu tedy postoupili a zážitek z návštěvy sněmovny i dne plného soutěží si odnesli jen ti nejlepší. „Vítěze jednotlivých kategorií jsme odměnili atraktivními cenami včetně tří notebooků. Především jsme ale pro všechny účastníky finále připravili 11 soutěžních bloků sestávajících z různorodých logických úloh – od písemného testu přes promítané bloky, na které soutěžící odpovídali stiskem hlasovacího zařízení, řešení detektivního úkolu až po skládání slov a obrazců, kde odpovídal jen nejrychleji přihlášený,“ dodal předseda Mensy Tomáš Blumenstein.

finále Logické olympiády 2011: vítězové

Kdo tedy Logickou olympiádu 2011 vyhrál?

V kategorii A – žáci prvního stupně základních škol (1. – 5. třída)

  • 1. místo: Nora Prokešová, ZŠ Dukelských hrdinů, Karlovy Vary
  • 2. místo: Jan Kačenka, ZŠ Tuchlovice
  • 3. místo: Jan Brada, 14. ZŠ Plzeň

V kategorii B – žáci druhého stupně základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

  • 1. místo: Filip Bialas, Gymnázium Opatov, Praha 4
  • 2. místo: Jan Petr, Gymnázium Jana Keplera, Praha 6
  • 3. místo: Petr Macháček, Purkyňovo gymnázium, Strážnice

V kategorii C – studenti středních škol

  • 1. místo: Radek Knapčok, Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem
  • 2. místo: Daniel Kolář, Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem
  • 3. místo: Hana Pařízková, Gymnázium Velké Meziříčí

I když vyhráli vlastně všichni účastníci – děti, které se na cestu autobusem na finále vydaly z Ostravy již ve čtyři hodiny ráno, i ty, které na soutěž dorazily přímo z Prahy, děti, které si svoje síly změřily pouze v nominačních kolech, i ty, které postoupily až do finále – ty všechny si odnesly zážitek v podobě možnosti zkusit si svoje logické uvažování na jiných typech úkolů, než se kterými se v běžné školní praxi setkávají. Logická olympiáda by měla pomoci i učitelům identifikovat nadané žáky, žáky, kteří přemýšlí mimo naučených postupů a jsou schopni nalézat netradiční řešení.

Finále, jakožto i organizace celého ročníku Logické olympiády, se povedlo a z pohledu soutěžících všechno šlapalo jako na drátkách, nakoukli jsme tedy do zákulisí příprav a zeptali se opět Zuzany Polákové:

Jaké změny soutěž zaznamenala oproti uplynulým ročníkům?

Nejvýraznější změnou bylo rozšíření kategorií o kategorii B: žáci druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií. Teď je to opravdu komplexní soutěž pro všechny věkové kategorie dětí.

Kolik pomocníků se zapojilo do organizace letošního ročníku Logické olympiády? Kolik pomáhalo přímo na místě a jak měli rozdělené úkoly?

finále Logické olympiády 2011: opravování testůCelý tým pomocníků Logické olympiády zahrnuje minimálně 120 lidí – centrální organizační tým, krajské koordinátory a další, kteří se podílí na přípravě soutěže, tvorbě zadání, získávání sponzorů a dotací nebo pomáhají při krajských kolech. Finále v poslanecké sněmovně se zúčastnilo 52 organizátorů, kteří byli přiděleni k příslušným koordinátorům – prezence, dozor v sále, v přísálí nebo na galerii a také infostánek nebo odměny. Největším pak byl tým, který opravoval testy, protože vítěze vyhodnocujeme okamžitě po ukončení soutěžních bloků.

V tomto ročníku s financováním bohužel nepomohl ani jeden z obvyklých velkých sponzorů. Jak byla tedy Mensa schopna financování zajistit?

Zajistit financování soutěže bylo letos největším problémem. Celkový počet sponzorů byl 50, dostali jsme dotace z krajů, měst, dary od členů Mensy, dary od právnických osob. Krajská kola byla realizována za podpory Jihočeského kraje, Karlovarského kraje, města Horní Slavkov, Cheb, Karlovy Vary a Sokolov, Královéhradeckého kraje, kraje Vysočina, Libereckého kraje, Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje a města Prostějova a Plzeňského kraje. Krajské kolo v Brně bylo realizováno pod záštitou primátora statutárního města Brna.

Děkujeme opravdu každému, kdo pomohl k tomu, že soutěž mohla proběhnout a mohli jsme obdarovat nejlepší soutěžící v krajských kolech i ve finále pěknými cenami.

Na jaké změny anebo vylepšení se mohou soutěžící i organizátoři těšit v příštím ročníku?

V příštím ročníku soutěže plánujeme prodloužení nominačních kol na týden pro každou kategorii, aby si logické úlohy nominačního kola mohlo vyřešit co nejvíce soutěžících.

Související odkazy

2.12.2011


Zpět