Krajské kolo Logické olympiády 2012 v Karlových Varech

Petr Čavojský

Krajské kolo Logické olympiády, pořádané místní skupinou Mensy ČR, se již počtvrté konalo v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary. Tentokrát se všichni sešli v pátek 2. listopadu 2012.


Logická olympiáda je soutěž založená na řešení logických úloh a je rozdělená do kategorií podle věku soutěžících. Účastníky se tak stali žáci prvního stupně základních škol, druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií a studenti středních škol. Postupující z krajského kola čeká postup do celostátního finále, které se bude již tradičně konat v Praze, tentokrát v prostorách Pražského hradu.

Samotná soutěž je rozdělena do 3 kol. Prvního, nominačního kola se účastní žáci, kteří se do soutěže přihlásili včas. Soutěžící řeší úlohy samostatně na počítači, doma nebo ve škole. Nominačního kola se letos zúčastnilo více než 32 000 žáků a studentů z celé České republiky, z toho bylo 1 450 soutěžících z našeho kraje (což je o 250 více než vloni).

Do druhého, krajského kola pak postoupilo 50 nejúspěšnějších řešitelů v každé kategorii. Zde soutěžící zdolávali nejdříve tzv. otevřené logické úlohy, kdy se hodnotí správný postup řešení, a poté uzavřené úlohy, v nichž vybírali správnou odpověď z nabízených 6 možností. Zadání těchto úloh bylo promítáno na projekční plátno v poměrně krátkých časových intervalech, takže se soutěžící již nemohli vracet zpět k dořešení úkolu.

Pro nejlepších 20 řešitelů v každé kategorii byly připraveny krásné ceny, např. deskové hry jako Osadníci z Katanu, Carcassonne, poker, Ubongo nebo dres HC Energie Karlovy Vary. Hlavní cenou byly moderní elektronické čtečky knih značky Kindle.

Za skvělou připravenost žáků a studentů je potřeba poděkovat všem zapojeným školám, především pak jejich učitelům, kteří s dětmi pravidelně pracují a pomáhají rozvíjet jejich logické schopnosti.

Poděkování patří pracovníkům Karlovarského kraje, díky kterým se soutěž opět konala v reprezentativních prostorách krajské knihovny. Poděkovat chci také sponzorům: městům Karlovy Vary a Horní Slavkov, firmám Žurnál Media, a. s., TSS, a. s., KB, AXXOS, Realistic, Besip a HC Energie Karlovy Vary a jednotlivcům panu Ing. Janu Burešovi a MgA. Radku Stehlíkovi, kteří se finančně podíleli na cenách pro soutěžící. Dlouhodobě se nám daří zajistit ceny v hodnotě cca 50 000 Kč. Soutěžící vždy potěší, když si mohou za svoji píli odnést hodnotné dárky. Nad soutěží převzal záštitu hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný.

krajské kolo Logické olympiády 2012 v Karlovarském kraji

Související odkazy

4.11.2012


Zpět