Tvýma očima

KND Strakonice podporuje účastí svých členů fotosoutěž pořádanou Stavební fakultou ČVUT v Praze.


„Tvýma očima“ je tematická fotografická soutěž, zakončená výstavou ohodnocených snímků v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Praze (Thákurova 7, Praha 6-Dejvice).

Soutěž je vypsaná ve třech samostatných kategoriích (A, B, C). Kategorie A je určena pro studenty středních škol, kategorie B je určena pro studenty Fakulty stavební v ČVUT Praze. Téma obou kategorií je společné a nese název "Česko – genius loci". Soutěžní snímky v těchto dvou kategoriích budou hodnoceny odbornou porotou. Zaslat lze nejvýše pět snímků.

Kategorie C je cenou publika, jejíž téma je nazváno "Moje škola, můj pohled". Tato kategorie je společná pro studenty středních škol a studenty fakulty. Snímky zaslané do této kategorie budou hodnoceny prostřednictvím Facebook stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. Do této kategorie lze zaslat nejvýše jeden snímek. V této kategorii bude navíc udělena zvláštní cena odborné poroty.

Bližší informace

Související odkazy

17.5.2013


Zpět