Reportáž z finále Logické olympiády 2013

Jindřiška Hrubá

Bylo chladné a větrné ráno, pondělí 25. listopadu 2013. Začínalo finále Logické olympiády v Míčovně Pražského hradu. Tento den byl vyvrcholením několikaměsíční práce mnoha mensanů, snažících se pracovat s dětmi z celé republiky, které chtějí používat vlastní rozum.


Po předcházejících nominačních a krajských kolech, kterých se zúčastnilo přibližně 41 tisíc žáků a studentů z 1 969 škol z celé České republiky a i z několika zahraničních škol v USA, Austrálii, Německu nebo Belgii, nastal den, který měl ukázat výsledky mravenčí a mnohdy vyčerpávající práce organizačního týmu, a den, na který se těšilo všech 195 dětí, které dosáhly nejlepších výsledků v krajských kolech a postoupily až do finále.

A nyní jak probíhal den. Před sedmou ranní se začal scházet organizační tým. Neobešlo se to bez problémů se vstupem do zahrad před míčovnou, ale po dohodě se ujasnila pravidla mezi hradní stráží a našimi členy organizačního týmu a byl povolen vjezd vozidel, která přivezla veškeré vybavení pro výzdobu, technické zabezpečení akce a stravování. Další vstup dětí i dospělých už byl bez problémů.

Nejdříve bylo nutné vynosit z aut všechen dovezený materiál – potraviny a nápoje, počítače a příslušenství, tiskopisy, velké množství knih a ostatních dárků pro všechny dětské účastníky a odměny pro vítěze. Pak už začali koordinátoři jednotlivých činností zadávat úkoly členům svých týmů, aby bylo připraveno vše před příjezdem dětí. Bylo potřeba připravit stoly pro registraci účastníků, herní koutek pro zábavu dětí před zahájením a o přestávkách, připravit jídla a nápoje na stoly v dolní části budovy. Bylo nutné sestavit stoly v hlavním sále do řad a potáhnout je ubrusy, navozit část židlí, rozestavit je dle potřeby, očíslovat jednotlivá místa, aby každé dítě mělo své místo podle seznamu v registraci. Dále bylo nutné vyzkoušet zapojení promítacích pláten a audiotechniky a připravit ovládací zařízení pro interaktivní práci na obrazovkách. V přísálí se zatím připravovaly počítače a tiskárny pro ovládání testů a pro zpracování výsledků jednotlivých soutěží. Na jiném místě se připravovaly do igelitek knihy a drobné dárky pro všechny soutěžící a odměny pro vítěze. Koordinátoři jednotlivých úseků prokázali dobré organizační schopnosti a všechny přípravné práce byly dokončeny před příjezdem prvních dětí. Když přijel autobus s dětmi z Moravy, bylo už vše připraveno. Postupně přicházely děti z bližšího okolí a z Prahy. Přijížděli i vzácní hosté z Mensy International a národních Mens, kteří projevili zájem o zkušenosti naší Mensy s organizováním soutěže. Z Austrálie přijela místopředsedkyně Mensy International Therese Moodie-Bloom a editorka celosvětového mensovního časopisu Kate Nacard, dále předsedkyně Mensy Francie Ingrid David a předseda Mensy Finsko Kaj Lindholm. Nakonec přišli i zástupci sponzorů.

Přesně v 10 hodin zahájil předseda Mensy ČR, Ing. Tomáš Blumenstein, finále Logické olympiády 2013. Po slavnostním zahajovacím proslovu začala soutěž. Na soutěžící čekalo celkem 8 soutěžních bloků různorodých logických úloh od písemného testu přes promítané bloky, na které soutěžící odpovídali stiskem hlasovacího zařízení, řešení přesmyček až po interaktivní část obsahující skládání slov, obrazců, kostek a rovnic, kdy body získává nebo ztrácí jen nejrychleji přihlášený. Soutěžní úkoly byly tvořeny tak, aby podporovaly zvídavost a tvořivý příst u up k problému. Soutěžící byli předem rozděleni do třech kategorií: A, B a C. Kategorie A byly nejmladší děti 6–10 let, kategorie B starší děti 11–15 let a nakonec kategorie C středoškoláci. Začala soutěž. Nejdříve písemný čtyřstránkový test s logickými úlohami pro každou kategorii s obtížností podle věku. A potom už nastala práce týmu oprav s kontrolou jednotlivých testů, překontrolováním výsledků a zapsáním prvních výsledků do výsledkové listiny. Další úkoly pro finalisty byly promítané. Byly pro jednotlivé kategorie dětí a výsledky byly ihned zaznamenávány do výsledkových listin v PC. Promítalo se vždy pro určitou kategorii a ostatní se mezitím vystřídaly u svačiny a oběda. Při občerstvení i v herním koutku by vás udivilo, jak byly všechny děti klidné, nezlobily, nekřičely a místo drobných neplech a poťouchlostí, na které jsme zvyklí u běžných dětí ve školách, se spíše zamýšleli nad hrou. Možná je to tím, že se mezi sebou až tak moc neznají, a nebo je to tím, že jsou přemýšlivější než jiné děti. Když se na ně člověk dívá, tak ho napadá, jak budou vypadat a čím budou za 30, 40 či za 50 let, kam půjde svět a kdo ho povede.

Po polední přestávce pokračovaly soutěže tabulkou slov, kdy se náhodně promítaná písmena měla zapisovat do tabulky 5 x 5 políček a po skončení se měla vyznačit podstatná jména a slovesa, která v tabulce soutěžící uviděl. Divili byste se, co viděli. Pak následoval tetris, kdy se měly předepsané tvary umístit do mřížky. Úlohu plnily všechny tři kategorie. Tvary byly stejné, jen mřížky měly u vyšších kategorií náročnější tvar. Pak následovaly sirky, hrátky s pamětí a obecně známá zebra. Oprava a kontrola některých prací byla náročná. Došlo nám, jak bezmezná je inteligence. U příkladů, u kterých bychom si mysleli, že existuje jen jedno řešení, našly děti i řešení další, a to jsme se pak museli radit, zda je to řešení správné, a mnohdy jsme další řešení museli uznat.

Než jsme stačili opravit všechny testy a vyhodnotit výsledky, probíhala v sále prezentace Open Gate a Kellner Family Foundation a potom prezentace Mensy. I přes napětí v sále při očekávání výsledků soutěže se několik dětí při prezentacích zajímalo o možnosti studia na těchto školách a zdálo se, že otázky jsou přesně cílené a zájem je vážný.

A nakonec se finalisté dočkali. Do sálu byly vneseny odměny pro děti, které se umístily na prvním až desátém místě, a nastalo vyhlašování výsledků. Napětí bylo veliké, začínalo se desátým místem a nikdo nevěděl, jestli pro něho ještě zůstává to vysněné první místo, kde hlavní odměnou je notebook. První místo v kategorii A získal Martin Dedek ze Soukromé základní školy Cesta k úspěchu v Praze 6, vítězem v kategorii B se stal Pavel Hudec z Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze 1 a v kategorii C zvítězil Ondřej Motlíček z Gymnázia Šumperk, kterého jsme již znali jako vítěze loňské soutěže, ale v mladší věkové kategorii B.

Pak už nastalo velké fotografování vítězů a rozhovory s vítězi o jejich pocitech, loučení s účastníky soutěží a starosti s odnášením objemově i váhově velkých výher.

Díky všem dobrovolníkům z organizačního týmu, fotografům, kameramanům a obsluze techniky mohli hlavní organizátoři Tomáš Blumenstein, Zuzana Poláková, Petr Mazal, Hana Kalusová a Pavel Celba vyslovit uspokojení se zdárným průběhem finále.

Dík si zaslouží i generální partner Logické olympiády 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION a OPEN GATE – gymnázium a základní škola. Dík též podpoře Nadace OKD a ostatních sponzorů.

Logická olympiáda roku 2013 skončila. Doufám, že se již dnes můžeme těšit na další pokračování, tentokrát již sedmé Logické olympiády 2014.

Jindřiška Hrubá

Související odkazy

26.11.2013

Logická olympiáda 2013 – finále
25.11.2013


Zpět