Krajské kolo Logické olympiády 2013 ve Středočeském kraji – rozhovor s Jitkou Tkadlecovou a Jiřím Lukou

Markéta Houšková

V pátek 8. listopadu přivítala Open Gate School účastníky krajského kola Logické olympiády 2013. Krátce po krajském kole jsem oslovila Jitku Tkadlecovou, tiskovou mluvčí Nadace The Kellner Family Foundation, a Jiřího Luku, zástupce ředitele pro ZŠ Open Gate. Posílám touto cestou oběma poděkování za rozhovor a za možnost pořádat krajské kolo ve vstřícném prostředí Open Gate School. Mé velké díky patří také všem dobrovolníkům za pomoc při organizování krajského kola.


Častokrát se dětí ptám a dovolím se zeptat i vás: Jak jste se o soutěži dozvěděli?

Jitka: Mnohdy jsou pro mne inspirací děti a tak tomu bylo i v případě Logické olympiády. Pro syna se staly různé matematické oříšky a logické úlohy velkou vášní a jednoho dne přišel s tím, že ve škole řešil Logickou olympiádu a moc se mu to líbilo. Protože v nadaci stále hledáme příležitosti, jak oslovit nadané děti, byl už jen malý krok k tomu, abychom se setkali s organizátory soutěže.

Jiří: V mém případě je odpověď asi jasná... O soutěži jsem se dozvěděl z nabídky, která přišla do školy, kde jsem tehdy působil. Od začátku mi byla soutěž sympatická, protože svým charakterem rozvíjí zájem o logické úlohy a podporuje talentované děti. Jsem moc rád, že se naše škola stala partnerem a že se na organizaci mohu také podílet.

V čem se vám soutěž líbí z pohledu diváka a zároveň zástupce generálních partnerů Nadace The Kellner Family Foundation a Open Gate School?

Jitka: Právě tím, že podněcuje u dětí přirozené logické myšlení, které je pro ně užitečné v běžném životě a možná někdy i použitelnější než některé teoretické matematické poučky.

Jiří: Při krajském kole mě baví sledovat ruch a zároveň napětí celého dne… Vážím si všech účastníků, neboť prokázali snahu, logické myšlení a zájem dělat ve svém čase něco navíc. Organizátoři i soutěžící jsou vždy velmi příjemní, s mnohými se dávám do řeči a hezky si vždy popovídáme. Při vyhlašování výsledků necítím mezi účastníky žádnou zášť, ale spíše přející, pozitivní atmosféru. Logická olympiáda je velmi příjemná akce… Jako partnerům Logické olympiády je nám blízký zájem o nadané děti a jejich podpora.

Co byste vítězům a všem účastníkům Logické olympiády vzkázali?

Jitka: Ať se přijedou podívat do Open Gate. Pořádáme dny otevřených dveří, ale po předchozí domluvě mohou přijet na návštěvu do středočeských Babic i v jiný den a třeba si hned domluvit zkoušky nanečisto. Open Gate je sice soukromá škola, kde se platí školné, ale za necelé dvě třetiny studentů gymnázia platí celou částku nebo její velkou část Nadace The Kellner Family Foundation. Na Open Gate studují děti a mladí lidé, které studium baví, mají motivaci vzdělávat se nad rámec školního vzdělávacího programu a chtějí se nové informace nejenom naučit, ale především jim porozumět. A jak jsem měla možnost poznat účastníky finálového kola i středočeského krajského kola, tak mezi nimi je také mnoho takových.

Jiří: Všem děkuju za účast v soutěži, jste inspirující... Moc rádi vás někdy přivítáme u nás v Open Gate.

Markéta Houšková

krajské kolo Logické olympiády 2013 ve Středočeském kraji

Související odkazy

11.11.2013


Zpět