Vznik Klubu nadaných dětí ve Strakonicích

Eliška Mužíková

Letos na jaře vznikl na Gymnáziu ve Strakonicích Klub nadaných dětí, který je provozován pod záštitou Mensy ČR. Stalo se tak v návaznosti na rozsáhlé testování IQ, ve kterém více než polovina testovaných studentů dosáhla výsledku 130 a více. Právě tato hodnota je podmínkou pro vstup do Mensy.


Kluby nadaných dětí jsou volnočasové aktivity fungující po celé republice. Ten strakonický, vedený Mgr. Zuzanou Kostkovou, je první v Jihočeském kraji a od většiny ostatních klubů se mírně liší - nemá stálou členskou základnu ani pravidelné schůzky. Jednou až dvakrát do měsíce připravíme pro studenty program a zúčastní se jenom ten, koho dané téma zajímá. Navzdory volnějšímu přístupu jsme se nikdy nemuseli potýkat s nízkou účastí, spíš se občas vypořádáváme s nečekaným zájmem.

Zahajovací akcí byla květnová sportovně-vědomostní bojovka. Směsice sportovních, logických a vědomostních úkolů se setkala s velkým ohlasem, proto v letošním školním roce plánujeme její pokračování. V červnu nám absolvent oboru ekonomie na britské University of Cambridge vyprávěl o studiu na vysokých školách v zahraničí. Nový školní rok jsme zahájili se studentem oboru chemie na Univerzitě Karlově a jeho Chemickým jarmarkem. V říjnu jsme uspořádali piškvorkový turnaj a v rámci Hodiny moderní přírodovědy pořádané VŠCHT se nechali poučit například o daktyloskopii či tekutém dusíku. 12. listopadu nás pak čeká program zaměřený na šifry a šifrovací hry.

Klub je otevřen studentům všech základních i středních škol ve Strakonicích. Informace o aktivitách klubu a budoucích akcích naleznete na připravovaných stránkách http://deti.mensa.cz. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.

Eliška Mužíková, organizátorka KND

Související odkazy

9.11.2012


Zpět