Adaptační projekt housenka Lesnička – zapojení smyslového vnímání

Hana Plachá

Adaptační seznámení s programem mateřské školy trochu jinak. Děti dostaly příležitost projít si částí seznamování mezi sebou, osvojení si praktických dovedností a sebeobslužných činností formou vzdělávací nabídky motivované prvky prožitkového učení a atraktivně laděnými činnostmi vázanými na hrdinu z rodiny hmyzu....


„HOUSENKA LESNIČKA“, MŠ LESNICE

Příběh opuštěné housenky, kterou potkala paní učitelka po cestě do školky, se stal průvodním motivačním nábojem prvních pár dní, které děti v mateřské škole v Lesnici společně prožívaly. Zcela přirozeně společně našly imaginární housence jméno, a jak šel den za dnem, štěstí tomu chtělo a dokonce měly možnost spatřit ji živou a spokojenou při procházce v reálné přírodě. Jelikož celá adaptační filosofie byla postavena na cíli dosáhnout propojení nových prvků programu Začít spolu a seznámit tak děti nejen s housenkou, ale s jejich „zbrusu novou“ třídou, pojímáním svobody a výběru vzdělávacích aktivit a také s novou paní učitelkou, proto se průvodcem stala atraktivní „třetí“ strana, ze světa hmyzu. Tato hrdinka nádherně vyvolala svým příběhem spontánní reakce dětí, které se s vervou vrhly do výroby kamarádky housenky z barevných částí stavebnice na koberci, zkoumaly přitom směr, kterým se vydá, či zůstane ve školce nebo se plazí ven za sluníčkem?

Atraktivní nabídkou s cílem propojit sebeobsluhu a osvojení si praktických dovedností v úvodu školního roku bylo pro děti téměř nevýtvarné zapojení sil v ateliéru. Namalovat kamaráda a chtít v tomto období jakoukoliv kresbu bylo téměř nemožné a složité, ale proč taky? Vždyť naše housenka, kterou se děti rozhodly vytvořit, aby již nebyla ta z příběhu smutná potřebovala spoustu energie pro pohyb….spoustu nožiček. A ty děti přece mají a mladé, šikovné a plné elánu. Tak jí je věnovaly. Přitom se velmi nenásilnou formou propojily mladší děti s těmi staršími, obratné pomohly méně zručným a lechtalo to, tak se společně i zasmály.

Velká zábava děti čekala také v domácnosti, kde prožitek z tvorby housenky byl nejen voňavý, měkký, opravdový, ale dokonce nikdo neodolal a tak rychle snad hora ovoce ještě nikdy nezmizela jako při závodech housenek. Najdi si někde ve třídě kulatý tvar, obkresli a různobarevné části tělíčka jsou na světě raz dva. KAMARÁD…..písmenka čekající v dalším centru aktivit dle svých možností mohl zájemce o tuto činnost nalepit s výsledným efektem jakéhosi diagnostického zobrazení zrakové percepce pro pedagoga, nikoliv za účelem správného slova. A básnička? Taky byla. Celé téma provázel text, na kterém se samy děti podílely svým denním pokrokem. Na základě toho, jak se jim dařilo si poradit s pocity a propojit pokračování příběhu o smutné housence s jejich snahou situaci změnit, se také měnil a dotvářel celý text.

Stačilo vše jen malinko připravit a o vše ostatní se již postaraly samotné děti.

Související odkazy

7.10.2014

Adaptační projekt na téma housenka Lesnička (MŠ Lesnice)
7.10.2014 Hana Plachá


Zpět