Téma klimatických změn přes brouky?...slunéčko sedmitečné a její kamarádi trochu jinak (NTC techniky na rozvoj myšlení)

Téma směřující k akci "Uspávání broučků" má za cíl děti motivovat a připravit si své vlastní rekvizity k realizaci dne věnovaného ukončení léta, který je teprve čeká..... Činnostmi nabízenými v jednotlivých centrech aktivit, tvořivými aktivitami i hrou měly děti příležitost uchopit jakousi pomyslnou "nitku" příběhu o drobném hmyzu..


Zapomnětlivá beruška pomocí hádanek a příběhů postupně představila dětem svých sedm kamarádů a "zabalila" je do teček na svém kabátku...a mohla vzniknout písnička o tom, jak beruška s nimi tančí na louce....ale co když některý v příběhu změnil směr a opustil kamarády? Musela se změnit i písnička a zbylo tam po něm jen ticho a správný počet tlesknutí- (rozvoj sluchové analýzy a syntézy). V motivaci převládalo zapojení asociačních symbolů zastupujících jednotlivé kamarády slunéčka sedmitečného, kteří v podobě černého puntíku získávali své místo na jakémsi beruščině kabátku. Děti během celého dne při dotyku pojmenovávaly jednotlivé černé tečky názvy jako motýl, mravenec, vážka, světluška, hlemýžď apod. Dokonce při odchodu domů si někteří nesli v rukou symbol s holasným křikem.."mamí já mám mravence.. a dala mi ho cocconella septimata". S latinskými názvy se někteří vůbec nemazlili. Úplně s přehledem se napojili na (mně) cizí řeč a parádně sypali slova v jazyce klasiků.....Celá pointa však neměla děti pouze seznámit s novými hrdiny ze světa hmyzu, nýbrž upevnit syntézu a analýzu slova. nejprve činilo dětem problém místo slova..např..hlemýžď 2x tlesknout......ale když pršelo, schoval se do své ulity a nepokračoval s ostatními hrdiny? To přece jinak nejde? A tak celá akce pokračovala dááál a dááál. Zvířátka se střídala a momenty se stávaly obtížnějšími a děj nutil děti neustále zůstat ve střehu a reagovat správně s počty zastupujících  slabik. Související aktivitou bylo zveršované grafomotorické uvolnění s výstupem v podobě jejich průvodkyně, zpěv ukolébavky, výtvarné aktivity a výroba hmazu i tzv. domácí inteligentní plastelíny vyrobené z Tangu. Metodicky tvořenou hrou v prostoru s neobsazenou židlí získaly děti programovou zkušenost s tématem "společná zodpovědnost", zkoušely postupné hledání řešení skupinového úkolu a zejména krásně se dotkly spolupráce celé skupiny. Lidská vetřelkyně Lenka v podobě pedagoga mohla zvítězit jedině za předpokladu, že tyto faktory děti stále nebudou mít osvojeny........muselo tedy přijít na řadu nepřetržité myšlení bez jasného výsledku.....

Související odkazy

22.10.2014

Klíčová slova: NTC učení

Ve světě hmyzu se dá rozvíjet nejedna vzdělávací oblast (MŠ Lesnice)
22.10.2014 Hana Plachá


Zpět