Chemický jarmark na Gymnáziu Strakonice

Dagmar Míková

Stejně jako Česká hlava s.r.o. pořádá každoročně před kampusem ČVUT a VŠCHT Praha Chemický jarmark i Klub nadaných studentů našeho gymnázia se ujal organizace Chemického jarmarku na naší škole. Pozval si bývalého studenta našeho gymnázia Luďka Míku, který je posluchačem 5. ročníku Univerzity Karlovy v Praze, obor chemie.


Jarmark se konal 24. září 2012 od 14 hodin v učebně chemie. V osmi „stáncích“ měli studenti možnost se jak teoreticky, tak i prakticky seznámit s fluorescencí, s magnetickou kapalinou, ferrofluidem, pozorovat jak fyzikální, tak i chemické vlastnosti dnes tak často zmiňovaného methanolu a ethanolu. Na dalším stolku byl připraven pH-metr, kde návštěvníci jarmarku měli možnost změřit si hodnotu pH Coca-Coly, ovocné šťávy, octa a dalších kapalin. Neméně zajímavý byl i další „stánek“ s označením „Elektřina z ovoce“. Pouhým zapíchnutím dvou elektrod do jablka, pomeranče a citronu a následným propojením těchto elektrod vodičem se rozsvítila připojená dioda. S největším zájmem se setkaly ohnivé pokusy se střelnou bavlnou nebo s propan-butanovou pěnou. Dobrovolníci si namočili ruce do připraveného roztoku propan-butanové pěny a po zapálení jim plameny olizovaly ruce. Přesto se nikdo nespálil a dobrovolníků přibývalo.

I když byl náš Chemický jarmark skromnější, než pořádají organizátoři v Praze, účast byla hojná. Jak se všem Chemický jarmark líbil, je dostatečně názorně vidět na přiložených fotografiích.

Článek sepsala a fotografie pořídila Dagmar Míková

Související odkazy

24.9.2012

Chemický jarmark (KND Strakonice)
24.9.2012 Zuzana Kostková


Zpět