Poznatky z Konference Mensa pro rozvoj nadání - 19. 11. 2014

Danuše Kunovjánková

Tradiční konference MENSA PRO ROZVOJ NADÁNÍ i tentokrát přinesla nové poznatky, zkušenosti a podněty pro školy, kluby, kroužky i rodiny - v článku jsou uvedeny a s nimi i odkazy na užitečné vebové stránky


PhDr. Jitka Fořtíková, Ph. D. (Jak rozvíjet intelektové schopnosti dětí) představila dva projekty pro předškolní děti – Mensa a NTC systém učení, Fort IQ – které pro práci s dětmi přinášejí velké množství podnětů, potřebných k intelektuálnímu rozvoji. Její neurologická argumentace je alarmující a přesvědčivá: do 6-7-mi let je mozek ze 70 % hotov; u dětí z bilingvních rodin zaznamenala v tomto věku vyšší hladinu intelektu proti ostatním a přičítá to právě mnoha podnětům, daným dvojjazyčností – dítě zpracovává nejen vjemy sluchové, ale i gesta a mimiku (také v MŠ s rodilým mluvčím) a rozlišuje, jak má hovořit s mámou, tátou, paní učitelkou či rodilým mluvčím (zajímavý byl příklad 3-leté holčičky z česko – slovenského prostředí, která tatínkovo pojmenování květiny – pupava, „tlumočí“ mamince – pampeliška, uvedený dalším lektorem).

Dr. Fořtíková vytváří pracovní listy, jejichž prostřednictvím lze intelekt malých dětí rozvíjet a zároveň je připravit na školní docházku. Jsou zaměřeny na 10 oblastí a jejich zvládnutí znamená školní zralost. Pracovní listy nejsou o nudném vybarvování, obsahují motivaci, dětem se líbí a určitě hodně cenné je to, že se s nimi zklidní a učí se soustředění, ať už v mateřské škole, základní škole nebo doma – tam je navíc bonus hezké komunikační chvilky dítě – rodič.

A dříve nedoporučované seznamování s písmeny a číslicemi před školou podle dr.Fořtíkové do předškolního období patří, aby čtení během 1. třídy mohlo být zcela zvládnuto. Podrobnosti uvádí ve své nové knize Rozvoj rozumových schopností u dětí v MŠ a doporučuje i enigmatické hádanky a další zajímavé úkoly na webu Mensy a Dětské Mensy a uvádí burcující zjištění – více podněty je většího pokroku dosaženo u běžné populace než u mimořádně nadaných.

Další slova jsou zbytečná, na řadě jsou činy – ve školkách, rodinách a pak i ve škole, kroužcích, klubech. V mateřských školách dnes působí přes 1000 učitelek vyškolených pro metodu NTC dr. Rajoviče (vystoupil na březnové konferenci Mensy). I na této konferenci se Blok MŠ problematice NTC systému učení věnoval (MŠ Čs.exilu, Ostrava, MŠ Kvítek, Černošice), Blok ZŠ se zabýval prací s nadanými dětmi ve školách (ZŠ Jana Železného v Prostějově, ZŠ Čtyřlístek, Uherské Hradiště, ZŠ Zlín - Malenovice), klubech i školách pro nadané děti (OPEN GATE, Mensa gymnázium), zajímavá je spolupráce s vysokými školami, umožňující nadstandardní  rozvoj a rozšiřování obzorů dětí (Klub nadaných dětí – Olomouc, Science centrum PEVNOST POZNÁNÍ - vzniká rekonstrukcí objektu bývalého dělostřeleckého skladu přímo v srdci Olomouce).

Dr. Fořtíkovou vystřídal Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. (Hejného metoda výuky matematiky) s neméně aktuální problematikou – vyučování matematice konstruktivisticky. Hejného metodou už matematiku učí hodně škol, ale vystoupení autora bylo velmi přínosné zajímavými podrobnostmi o použití metody v praxi a o její účinnosti. Nové učebnice už se píší i pro 6. a 7. ročník a počítá se s pokračováním i na středních školách. Stejné principy by byly užitečné i při výuce vysokoškolské matematiky.

Pilířem je – podle Prof. Hejného – milující paní učitelka a vhodný soubor úloh; žák dospívá k poznání jejich řešením a ne sdělováním hotových poznatků. Důležitá je diskuse mezi žáky, akustická absence učitele při ní je plusem. Na příkladech bylo ukázáno, jak nevhodný vstup učitele nebo jeho předčasné závěry mohou přerušit myšlenkový pochod žáka právě na nejlepší cestě k pochopení.

A vhodný soubor úloh? – k jeho vytvoření je třeba hlubokých znalostí vývoje matematického poznání, aby jednotlivec mohl zkráceně zopakovat cestu, kterou k pojmu urazilo lidstvo. Připravují se proto problémové úlohy, jejichž řešením žák zvládne učivo o dělitelnosti, zlomky i jednotky veličin lépe než dosud, kdy mu jsou poznatky sdělovány. Že se myslí na dostatečnou motivaci, je z úloh vidět: Kdy budeš mít kilo dnů? Trvá hodina matematiky déle nebo kratší dobu než milirok? Kdo vymyslí, aby některé z čísel, vytvořených číslicemi 2, 3, 5, bylo dělitelné 3 – mi, dostane 1.

Pokud vám žák ve třídě odpoví jako Prof. Hejnému – a dostanu 1, i když dokážu, že to není možné?, můžete se radovat, že dobré semínko vzklíčilo.

Účastníci konference poděkovali Profesoru Hejnému dlouhotrvajícím potleskem.

Na konferenci bylo prezentováno využití Eye Tracking při výzkumech v oblasti edukace a evaluace na Pedagogické fakultě v Ostravě; a protože jsou zaměřeny na žáky preferující přírodní vědy, lze si jen přát, aby to přispělo k nárůstu počtu studentů přírodních a technických věd.

A na závěr – poděkování organizátorům – za výběr fundovaných lektorů, působivé prostředí secesního Národního domu architekta Jana Kotěry v Prostějově a veškerou péči a pozornost, kterou nám věnovali.

RNDr. Danuše Kunovjánková
účastník konference, učitelka na ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 11

Související odkazy

27.11.2014

Klíčová slova: konference, MENSA PRO ROZVOJ NADÁNÍ, poznatky, zkušenosti, podněty, školy, kluby, rodiny, webové adresy


Zpět